Čtvrtek, 20. června 2019

Z činnosti Územního pracoviště České Budějovice

ÚZSVM převzal od Národního divadla rekreační zařízení „Rusalka“

28.03.2019
ÚZSVM převzal od Národního divadla rekreační zařízení „Rusalka“
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Českých Budějovicích převzalo od Národního divadla rekreační zařízení s příznačným názvem „Rusalka“.

Buben potažený kožešinou byl v elektronické aukci prodán za více než čtyřicetinásobnou cenu

27.03.2019
Buben potažený kožešinou byl v elektronické aukci prodán za více než čtyřicetinásobnou cenu
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře nabídl široké veřejnosti v elektronické aukci buben o velikosti zhruba 45 x 28 cm, potažený kůží a zdobený kožešinou. Hudební nástroj získal ÚZSVM na základě odúmrti.

Ve Strakonicích pátrají po nedostatečně identifikovaných vlastnících staveb

25.03.2019
Ve Strakonicích pátrají po nedostatečně identifikovaných vlastnících staveb
Po poslední aktualizaci údajů předávaných z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního do evidence Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v rámci spolupráce na dohledávání nedostatečně identifikovaných vlastníků v katastru nemovitostí bylo na Strakonicku předáno osm staveb zapsaných na osoby bez uvedeného identifikátoru, to znamená bez rodného čísla na listu vlastnickém.

ÚZSVM společně s SPÚ zkontroloval pozemky v Pravětíně a Tvrzicích

22.03.2019
ÚZSVM společně s SPÚ zkontroloval pozemky v Pravětíně a Tvrzicích
Zaměstnanci prachatického referátu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem průběžně kontrolují zápisy na listu vlastnictví ÚZSVM. V případě pochybností o správnosti tohoto zápisu, zejména jedná-li se o ornou půdu či trvalý travní porost, přímo na místě zkontrolují, zda zápis na listu vlastnictví odpovídá skutečnosti.

ÚZSVM převedl Správě železniční dopravní cesty pozemek v Horní Cerekvi

21.03.2019
ÚZSVM převedl Správě železniční dopravní cesty pozemek v Horní Cerekvi
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pelhřimově převedl státní organizaci Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) pozemek v katastrálním území Hříběcí v obci Horní Cerekev na Pelhřimovsku.

Při řešení nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí nastávají mnohdy kuriózní situace

20.03.2019
Kolegové z táborského pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pomáhají občanům dohledat rodinný majetek, o kterém často ani netuší. V souvislosti s problematikou nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí někteří občané mylně považují ÚZSVM za arbitra, který má rozhodnout o tom, komu majetek po nejasném vlastníkovi připadne.

Bezúplatný převod účelových komunikací v obci Malovice

19.03.2019
Bezúplatný převod účelových komunikací v obci Malovice
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Českých Budějovicích převedl bezúplatně obci Malovice tři pozemky o celkové rozloze 21 930 m2.

Mimou našel šťastný domov

19.03.2019
Mimou našel šťastný domov
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Prachaticích našlo nový domov pro pejska Mimou.

Milevsko získalo pozemky v areálu tenisových kurtů

15.03.2019
Milevsko získalo pozemky v areálu tenisových kurtů
Písecké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo městu Milevsko pozemky o celkové výměře 442 m2 v areálu tenisových kurtů za 303 520 Kč.

Vichřice dopomohla novému majiteli přečkat zimní mrazy

15.03.2019
Vichřice dopomohla novému majiteli přečkat zimní mrazy
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Táboře prodal dřevo na palivo ze statné větve, které se ze stromu odlomila kvůli nedávné vichřici. Dřevo bylo prodáno v elektronické aukci za 1 001 korun.

Elektronické aukce přinášejí vyšší odvody do státního rozpočtu

15.03.2019
Elektronické aukce přinášejí vyšší odvody do státního rozpočtu
Jindřichohradecké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových uveřejnilo v loňském roce po zavedení elektronického aukčního systému elektronické nabídky na 180 položek movitých věcí.

Zaměstnanci ÚZSVM zlikvidovali padělanou bundu

13.03.2019
Zaměstnanci ÚZSVM zlikvidovali padělanou bundu
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Prachaticích připadla na základě rozsudku Okresního soudu v Prachaticích černá pánská sportovní bunda, která byla neoprávněně označená ochrannou známkou.

ÚZSVM prodal v Počátkách pozemky v areálu prodejny stavebnin

12.03.2019
ÚZSVM prodal v Počátkách pozemky v areálu prodejny stavebnin
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pelhřimově prodal dva pozemky o celkové výměře 2 960 m2, které se nacházejí v areálu prodejny stavebnin v Počátkách.

Úspěšný prodej pozemku ve Strážovicích

11.03.2019
Úspěšný prodej pozemku ve Strážovicích
Písecké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových obohatilo státní pokladnu o 140 000 Kč, které získalo za prodej pozemku na okraji obce Strážovice na Písecku.

Jindřichohradecké pracoviště ÚZSVM prodalo podíl pozemku v Nové Včelnici

04.03.2019
Jindřichohradecké pracoviště ÚZSVM prodalo podíl pozemku v Nové Včelnici
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jindřichově Hradci odvedl do státního rozpočtu částku 220 000 Kč za prodej spoluvlastnického podílu na pozemku o výměře 2 023 m2 v katastrálním území Nová Včelnice poblíž Jindřichova Hradce.

Zaměstnanci ve Strakonicích opravují svou budovu

28.02.2019
Zaměstnanci ve Strakonicích opravují svou budovu
Provozní zaměstnanci strakonického odboru Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se pustili do zvelebování prostor v sídle tohoto pracoviště. Byla přestěhována spisovna, která sousedila s kanceláří uvolněnou nájemcem, chodbičkou a malým skladem, čímž vznikl praktický celek vhodný k nabídnutí pro komerční využití.

ÚZSVM v Jindřichově Hradci pomohl dohledat nedostatečně identifikované vlastníky pozemků

28.02.2019
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jindřichově Hradci pomohl v loňském roce ve spolupráci s potencionálními dědici dohledat údaje o 11 osobách, původních majitelích nemovitostí, a podat podnět k projednání dědictví u příslušných soudů. Jednalo se celkem o 21 pozemků o celkové výměře 75 061 m2.

Dopravní prostředky za více než 100 000 Kč předány likvidátorovi společnosti

27.02.2019
Dopravní prostředky za více než 100 000 Kč předány likvidátorovi společnosti
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře předal likvidátorovi dopravní prostředky získané z odúmrtě.

Prodejem pozemků se podařilo zcelit zemědělský areál v Jetěticích

27.02.2019
Prodejem pozemků se podařilo zcelit zemědělský areál v Jetěticích
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových hospodařil se spoluvlastnickými podíly ve výši ½ pozemků v katastrálním území Jetětice na Písecku. Pozemky byly dříve zapsány na zaniklý Státní statek n.p. Milevsko.

Prachatické pracoviště ÚZSVM prodává a převádí nepotřebný majetek státu

25.02.2019
Prachatické pracoviště ÚZSVM prodává a převádí nepotřebný majetek státu
Od 1. března 2016, kdy vstoupila v účinnost novela zákona o majetku státu, která umožnila ÚZSVM přebírat nepotřebný nemovitý majetek státu, převzalo prachatické pracoviště ÚZSVM od čtyř organizačních složek majetek v celkové účetní hodnotě převyšující 30 mil. Kč.