Neděle, 22. září 2019

Z činnosti Územního pracoviště České Budějovice

Albrechtice nad Vltavou získaly pozemek v centru obce

30.05.2019
Albrechtice nad Vltavou získaly pozemek v centru obce
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Písku převedl bezúplatně obci Albrechtice nad Vltavou pozemek o výměře 1 683 m2. Pozemek byl původním církevním majetkem a z důvodu jeho blokace nebylo po určitou dobu možné jej převést na jiného vlastníka. Obec proto pozemek užívala na základě smlouvy o výpůjčce.

V budově Ministerstva zemědělství v Písku našel působiště spolek Floorball Club Písek

30.05.2019
V budově Ministerstva zemědělství v Písku našel působiště spolek Floorball Club Písek
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Českých Budějovicích zajistil pro budovu Ministerstva zemědělství nového nájemníka – spolek Floorball Club Písek.

ÚZSVM dokončil vypořádání dědictví po osobě prohlášené za mrtvou

30.05.2019
ÚZSVM dokončil vypořádání dědictví po osobě prohlášené za mrtvou
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Pelhřimově dokončil vypořádání dědictví po osobě, která byla po delší době pohřešování úředně prohlášená za mrtvou. Dědicové ze zákona dědictví odmítli a majetek po zemřelém tak jako odúmrť připadl státu.

Spoluvlastník od státu odkoupil chybějící podíl pozemků na Dačicku

29.05.2019
Spoluvlastník od státu odkoupil chybějící podíl pozemků na Dačicku
Zaměstnanci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Jindřichově Hradci prodali spoluvlastníkovi zbývající poloviční podíl třech parcel o celkové výměře 655 m2 v obci Volfířov na Dačicku. Spoluvlastník za majetek zaplatil částku ve výši 17 400 korun.

ÚZSVM zrušil předkupní práv u 279 pozemků v obci Obrataň

29.05.2019
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Pelhřimově na základě žádosti obce Obrataň podal návrh na zrušení předkupního práva státu k celkem 279 pozemkům v katastrálním území Obrataň, zapsaným na 77 listech vlastnictví.

SPÚ získal pozemky ve Vintířově na Pelhřimovsku

28.05.2019
SPÚ získal pozemky ve Vintířově na Pelhřimovsku
Pelhřimovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) získalo v rámci dodatečného projednání dědictví zemědělské pozemky o celkové výměře přibližně 27 000 m2 ve Vintířově. Jejich původní majitelka zemřela v roce 1985 bez zanechání závěti a zákonných dědiců, přičemž tento nově objevený majetek s ní nebyl při původním projednání dědictví spojován.

Pozemky u sportovní haly v Českých Budějovicích byly privatizovány

28.05.2019
Pozemky u sportovní haly v Českých Budějovicích byly privatizovány
Dokončením privatizačního projektu vyřešil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových otázku pozemků v lokalitě U Sportovní haly v Českých Budějovicích.

ÚZSVM v Českých Budějovicích zlikvidoval jestřábí koše

27.05.2019
Českobudějovické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převzalo od policie na základě trestního příkazu dva jestřábí koše. Jednalo se o amatérsky vyrobené pasti na dravé ptáky z drátěného pletiva, jedna ve tvaru válce, jedna ve tvaru krychle o průměru resp. straně tří čtvrtin metru a stejné výšky.

ÚZSVM v Dívčicích prodal třináct pozemků za téměř jeden milion korun

27.05.2019
ÚZSVM v Dívčicích prodal třináct pozemků za téměř jeden milion korun
Českobudějovické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových dokončilo v březnu tohoto roku prodej několika pozemků v obci Dívčice na Českobudějovicku. Jako poslední byly prodány dva pozemky o celkové výměře 792 m².

ÚZSVM převzal rekreační zařízení Jestřábí u přehrady Lipno

24.05.2019
ÚZSVM převzal rekreační zařízení Jestřábí u přehrady Lipno
Českobudějovické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových po letech převzalo zpět od Generálního ředitelství cel rekreační zařízení Jestřábí na Lipně.

ÚZSVM převedl další pozemky pod silnicemi Jihočeskému kraji

23.05.2019
ÚZSVM převedl další pozemky pod silnicemi Jihočeskému kraji
Prachatické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převedlo další pozemky Jihočeskému kraji. Na pozemcích ve Strunkovicích jsou umístěna tělesa silnice III. třídy a pomocný silniční pozemek.

ÚZSVM v souvislosti se stavbou dálnice D4 přebírá majetek od ŘSD

22.05.2019
ÚZSVM v souvislosti se stavbou dálnice D4 přebírá majetek od ŘSD
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Písku převzal začátkem letošního roku od Ředitelství silnic a dálnic ČR 14 nepotřebných pozemků o celkové výměře 10 670 m2 a účetní hodnotě přesahující 523 tisíc korun. Pozemky se nacházejí v katastrálních územích Křešice u Čížové a Podolí II.

Stoprocentní úspěšnost elektronických aukcí v Českých Budějovicích

22.05.2019
Stoprocentní úspěšnost elektronických aukcí v Českých Budějovicích
Českobudějovické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových od loňského roku využívá k prodeji movitých věcí elektronické aukce. Do konce dubna vyhlásilo jedenáct aukcí na prodej jednotlivých věcí nebo jejich souborů.

Zdíkov získal pozemek pod místní komunikací

21.05.2019
Zdíkov získal pozemek pod místní komunikací
Prachatické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových úzce spolupracuje se zástupci samosprávy i v oblasti převodu pozemků, které jsou širokou veřejností využívány jako komunikace. Jedná se především o státní pozemky, na kterých se nacházejí místní nebo účelové komunikace, které má obec zařazené ve svém seznamu komunikací.

ÚZSVM vyklidil neudržovaný dům v Pohoří u Mirovic

21.05.2019
ÚZSVM vyklidil neudržovaný dům v Pohoří u Mirovic
Písecké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových získalo na základě usnesení Okresního soudu v Písku dům v Pohoří u Mirovic, jehož majitelka zemřela bez dědiců.

Prvorepublikový obal na klobouky vzbudil v elektronické aukci zájem

20.05.2019
Prvorepublikový obal na klobouky vzbudil v elektronické aukci zájem
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře úspěšně prodal v elektronické aukci starožitný obal na klobouky, který státu připadl jako odúmrť.

ÚZSVM prodal bývalou okrasnou zahrádku ve Strážovicích

17.05.2019
ÚZSVM prodal bývalou okrasnou zahrádku ve Strážovicích
Písecké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo ve výběrovém řízení pozemek na okraji obce Strážovice na Písecku. Jedná se o menší pozemek o výměře 303 m2 v blízkosti bytového domu, který byl kdysi užíván jako okrasná zahrádka, avšak posledních pár let již nebyl udržován.

Elza a Bruno čekají na nové majitele

17.05.2019
Elza a Bruno čekají na nové majitele
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Prachaticích hledá nový domov pro dva křížence německého ovčáka – fenku Elzu a psa Bruna. Pejsci byli odebráni jejich majitelce kvůli týrání.

Po dvaceti osmi příhozech se cena pozemku vyšplhala na více jak 1,5 milionu Kč

16.05.2019
Po dvaceti osmi příhozech se cena pozemku vyšplhala na více jak 1,5 milionu Kč
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jindřichově Hradci prodalo pozemek ve výběrovém řízení za 1 530 000 korun.

Nebezpečný stoletý javor poslouží k záchraně ohrožených druhů hmyzu

16.05.2019
Nebezpečný stoletý javor poslouží k záchraně ohrožených druhů hmyzu
Na pozemku ve Smilových Horách, který patří Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře, se nalézal velmi starý nebezpečný javor. Ve spolupráci s hasiči byl strom upraven.