Neděle, 22. září 2019

Nebezpečný stoletý javor poslouží k záchraně ohrožených druhů hmyzu

16.05.2019
Nebezpečný stoletý javor poslouží k záchraně ohrožených druhů hmyzu
Na pozemku ve Smilových Horách, který patří Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře, se nalézal velmi starý nebezpečný javor. Ve spolupráci s hasiči byl strom upraven.
Na pozemku ve Smilových Horách, který patří Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře, se nalézal velmi starý nebezpečný javor. Ve spolupráci s hasiči byl strom upraven.
 
Na samém počátku se na ÚZSVM v Táboře obrátila starostka obce Smilovy Hory s požadavkem na odstranění větve z pozemku obce. Větev se odlomila po vichřici a způsobila nemalé škody na rozvodu vysokého napětí. Jednalo se o javor, odhadem více než stoletý, s obvodem kmene téměř 4,25 m a o průměru bezmála 1,5 m.
 
Dřevina vyrůstá na pozemku státu zhruba dva metry od veřejné komunikace. Vzhledem k poškození stromu, kdy mohla být přímo ohrožena bezpečnost silničního provozu na místní komunikaci, přizval ÚZSVM pracovníka z Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) k odbornému posouzení jeho zdravotního stavu. Po provedení místního šetření pracovník AOPK vypracoval odborné stanovisko s konstatováním, že zbývající část stromu je na několika místech značně mechanicky poškozena, strom je napaden hnilobou a je zásadně narušena i jeho stabilita z důvodu asymetrického postavení zbývajících kosterních větví.
 
Jelikož mohutné rozměry kmene splňují biotopové požadavky pro život ohrožených druhů saproxylického hmyzu v dutinách stromu a z důvodu jejich zachování, doporučil pracovník AOPK provést ořez stromu pouze na tzv. „torzo“, které nebude představovat bezpečnostní riziko pro provoz na pozemní komunikaci. Saproxylický hmyz má jedno ze stádií vývoje v odumřelém a tlejícím dřevě. Mezi zástupce patří známý Roháč obecný, nebo Nosorožík kapucínek.
 
ÚZSVM požádal v rámci celorepublikového memoranda HZS (Hasičský záchranný sbor) Jihočeského kraje o spolupráci. Pracovníci HZS pro akci zvolili víkendové poledne. Aby některé z obyvatel Smilových Hor zásah HZS přesto nezaskočil, byli ve spolupráci se starostkou obce informováni místním rozhlasem. Nějakou dobu neprůjezdná komunikace a dobré načasování, nezpůsobilo místním obyvatelům žádné komplikace.
 
Během několika hodin bylo za pomocí speciální techniky vše vyřešeno. V návaznosti na uvedené memorandum je možné dosahovat i značných finančních úspor státního rozpočtu za činnosti, které by jinak museli provádět odborné firmy.
 
Za rychlou, bezchybnou pomoc a spolupráci patří HZS velké poděkování. Velké poděkování patří i AOPK, která provedla bezplatný dendrologický průzkum.