Sobota, 21. září 2019

ÚZSVM byl jmenován správcem celé pozůstalosti po ženě z Písku

14.05.2019
ÚZSVM byl jmenován správcem celé pozůstalosti po ženě z Písku
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Písku byl usnesením Okresního soudu v Písku jmenován za účelem výkonu správy pozůstalosti, správcem celé pozůstalosti zemřelé bez závěti.
Žena žila v nájemním bytě v Písku, který je ve vlastnictví fyzické osoby. Usnesením vznikla ÚZSVM povinnost vyklidit byt, kde se nacházely veškeré movité věci patřící do pozůstalosti. Notářka společně s právním zástupcem ÚZSVM označila majetek, který je cenný a bude součástí dědického řízení. Ten byl následně převezen do skladu ÚZSVM, např. starožitné sekretáře, stůl a židle, automatická pračka, televizor, šicí stroj atd. Zbývající majetek bez hodnoty menších rozměrů byl se souhlasem notářky vyhozen do tříděného odpadu, majetek bez hodnoty větších rozměrů (postel, stůl, kanape apod.) byl odvezen do sběrného dvora. Kompletně vyklizený byt byl poté předán na základě předávacího protokolu zpět vlastníkovi. Ten již není blokován probíhajícím dědickým řízením a může s ním dále disponovat.