Sobota, 21. září 2019

ÚZSVM v Českých Budějovicích prodal automobil za trojnásobek vyvolávací ceny

07.05.2019
ÚZSVM v Českých Budějovicích prodal automobil za trojnásobek vyvolávací ceny
Českobudějovické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převzalo z propadlé soudní úschovy osobní automobil tovární značky BMW 530D 560L.
Auto bylo jako ojetina dovezené z Rakouska, v České republice však nebylo registrováno, protože bylo bez dokladů. Ačkoliv vozidlo nelze zapsat do registru vozidel bylo veřejnosti nabídnuto na náhradní díly formou elektronické aukce. Nejnižší podání bylo na částku 20 000 Kč. Účastníci učinili během napínavé aukce 42 příhozů a nabízená cena se zastavila až na částce 61 000 Kč.
 
Pokud uplyne lhůta tří roků od přijetí do úschovy, popřípadě ode dne, kdy předmět úschovy měl být podle návrhu vydán, rozhodne soud, že předmět úschovy připadne státu, jestliže se o něj nikdo nepřihlásí do jednoho roku ode dne vyhlášení tohoto usnesení.