Neděle, 22. září 2019

ÚZSVM v Pelhřimově poskytl nové prostory rodinné poradně a charitě

10.05.2019
ÚZSVM  v Pelhřimově poskytl nové prostory rodinné poradně a charitě
Pelhřimovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pomohlo vyřešit nedostatek prostor dvěma místním organizacím sídlících v budově ÚZSVM - Psychocentru – manželské a rodinné poradně Kraje Vysočina a Oblastní charitě Pelhřimov.
Nové prostory vznikly drobnou přestavbou skladu, který již tito poskytovatelé sociálních služeb využívali. Po úpravách tak vzniklo celkem 28,3 m2 potřebné podlahové plochy, na které vzniknou prostory vhodné pro práci s klienty.
 
Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina a Oblastní charita Pelhřimov za užívání prostor v budovách neplatí žádné nájemné, jelikož  prostory užívají pro sociální účely a splňují tak zákonné podmínky pro bezplatné užívání. Díky bezplatnému nájmu mohou ušetřené finanční prostředky použít ve prospěch svých klientů. Obě organizace se podílí pouze na nákladech za spotřebované energie a dalších provozních nákladech.