Sobota, 21. září 2019

ÚZSVM v souvislosti se stavbou dálnice D4 přebírá majetek od ŘSD

22.05.2019
ÚZSVM v souvislosti se stavbou dálnice D4 přebírá majetek od ŘSD
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Písku převzal začátkem letošního roku od Ředitelství silnic a dálnic ČR 14 nepotřebných pozemků o celkové výměře 10 670 m2 a účetní hodnotě přesahující 523 tisíc korun. Pozemky se nacházejí v katastrálních územích Křešice u Čížové a Podolí II.
Na pozemcích v katastrálním území Podolí II. se nacházejí silnice či vysoké náspy, část pozemků je zatravněna. V katastrálním území Křešice u Čížové se jedná o pozemky v blízkosti dvou staveb mostních objektů. Pozemky jsou převážně pod vysokými náspy nebo pod odvodňovací šachtou mostního objektu.

ÚZSVM nabídne tyto pozemky nejprve jiným organizačním složkám státu. Pokud nabídku nevyužijí, bude jednat o jejich převodu se zástupci Jihočeského kraje.