Neděle, 22. září 2019

Zdíkov získal pozemek pod místní komunikací

21.05.2019
Zdíkov získal pozemek pod místní komunikací
Prachatické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových úzce spolupracuje se zástupci samosprávy i v oblasti převodu pozemků, které jsou širokou veřejností využívány jako komunikace. Jedná se především o státní pozemky, na kterých se nacházejí místní nebo účelové komunikace, které má obec zařazené ve svém seznamu komunikací.
V některých případech ale může jít i o pozemek, který sice není veden jako komunikace, ale je jako cesta využíván. A právě takový pozemek nedávno získala obec Zdíkov. Obecní zastupitelstvo s koupí pozemku o nevelké výměře 163 m2 za 10 450 Kč souhlasilo, aby do budoucna předešlo případným možným kvůli přístupu na pozemky různých vlastníků.