Středa, 16. října 2019

odbor Hospodářsko správní

Odbor zajišťuje především tyto úkoly a činnosti:

 
 
 
  • zajišťuje a provádí činnosti nezbytné pro plnění úkolů v oblasti finanční, hospodářské správy a informatiky;
  • zpracovává na Územním pracovišti návrh rozpisu rozpočtu příjmů a výdajů  na příslušný rozpočtový rok podle platné rozpočtové skladby;
  • analyzuje výsledky hospodaření Územního pracoviště a podle výsledků zpracovává návrhy na opatření;
  • vede kompletní účetnictví Územního pracoviště;
  • zajišťuje činnosti spojené s provozem, správou a údržbou objektů, s nimiž je příslušný hospodařit Úřad prostřednictvím Územního pracoviště;
  • zajišťuje objednávky a smlouvy technických prostředků ICT, spotřebního materiálu  a služeb ICT v rozsahu technických a nákupních standardů.Ředitel odboru:
PhDr. Miroslav Krob
Tel.: 387 724 270
E-mail: Miroslav.Krob@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Krob.pdf