Pátek, 29. května 2020

odbor Právních služeb

Odbor zajišťuje především tyto činnosti:

 

 

  • za podmínek stanovených zákonem o Úřadu zajišťuje v rámci územní působnosti Územního pracoviště jednání v řízení před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu;
  • zajišťuje právní audit pro ředitele Územního pracoviště;
  • vede pro Územní pracoviště registr právních jednání Úřadu, judikátů a zkušeností z aplikační praxe právních předpisů týkajících se majetku státu a zasílá jej neprodleně do centrálního registru Úřadu.Ředitel odboru:
Mgr. Jakub Poláček
Tel.: 387 724 280
E-mail: jakub.polacek@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Poláček.pdf