Čtvrtek, 14. listopadu 2019

odbor Odloučené pracoviště Chomutov

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okresech Chomutov a Most:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  •  činnost hospodářské správy.

 

 


Adresa:
T. G. Masaryka 1744
430 02 Chomutov


Ředitel:
Ing. Karel Kult
Tel.: 474 637 727, 737 240 681
E-mail: karel.kult@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Kult.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Chomutov

Česká pošta se díky ÚZSVM dostane do areálu po vlastním pozemku

07.11.2019

Chomutovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně převedlo pozemek o rozloze 78 m2 České poště. Pozemek se nachází v Kadani v ulici Poštovní a převážně tvoří příjezdovou cestu k místní pobočce pošty.

Zahrada dříve zapsaná na neznámého vlastníka má nového majitele

16.10.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Chomutově získal prodejem zahrady v Klášterci nad Ohří do státního rozpočtu finanční prostředky ve výši rovných 100 tisíc korun.

ÚZSVM prodal byt v Miřeticích

25.09.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Chomutově získal na základě usnesení Okresního soudu v Chomutově bytovou jednotku včetně příslušných podílů na zastavěné ploše a společných částech domu. Tento majetek nabyl stát jako odúmrť po zemřelém z Miřetic u Klášterce nad Ohří.

další aktuality