Úterý, 26. května 2020

odbor Odloučené pracoviště Domažlice

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okresech Domažlice a Tachov:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Paroubkova 228
344 01 Domažlice
Tel.: 379 712 548 (ústředna)

pracoviště Tachov, adresa: T. G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov, tel.: 374 705 125, mob.: 603 559 025
Ředitelka:
Mgr. Ing. Soňa Brody
Tel.: 379 712 550
E-mail: sona.brody@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Brody.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Domažlice

Po 12 letech má zahrada ve Hvožďanech díky ÚZSVM správného majitele

25.05.2020

ÚZSVM v Domažlicích prodal v katastrálním území Hvožďany u Poběžovic zahradu o výměře 226 m2 za 45 000 Kč. Jednalo se o pozemek po nedostatečně identifikovaném vlastníkovi.

ÚZSVM zdarma převedl pozemkové parcely pod komunikacemi II. a III. tříd ve prospěch Plzeňského kraje

28.04.2020

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Domažlicích bezúplatně převedl pozemkové parcely o souhrnné výměře 3 849 m2 na Plzeňský kraj. Na převáděných pozemkových parcelách se nachází tělesa komunikací II. a III. třídy, jejichž vlastníkem je právě Plzeňský kraj.

V historii zkonfiskovaný majetek převeden na Kvíčovice a SPÚ

17.04.2020

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zapsal do svého vlastnictví pozemky o celkové výměře 6141 m2 v katastrálních územích Kvíčovice a Holýšov.

další aktuality