Úterý, 31. března 2020

Bývalý špitální hřbitov v Kuksu převedl stát na památkáře

30.04.2010
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převedl v těchto dnech na Národní památkový ústav původní špitální hřbitov v Kuksu, včetně parcely po bývalé kapli sv. Jana z Boha.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převedl v těchto dnech na Národní památkový ústav původní špitální hřbitov v Kuksu, včetně parcely po bývalé kapli sv. Jana z Boha. Účetní hodnota převedené kulturní památky je 13 145 korun, kulturní hodnota není vyčíslena, uvedla Jana Rennerová z ÚZSVM.

Špitální hřbitov je pokračováním hlavní nosné prostorové osy areálu a z jižní strany těsně navazuje na hospitální zahradu. Až do roku 1940 sloužil k pohřbívání milosrdných bratří, chovanců, zaměstnanců Nadace hraběte F. A. Šporka a církevních hodnostářů. Dvacet let zde byli pohřbíváni i občané Kuksu a Slotova, později byl hřbitov uzavřen.

Barokní hřbitovní kaple sv. Jana z Boha z roku 1720 se nacházela uprostřed hřbitova. Z důvodu zanedbané památkové péče v 80. letech minulého století ale byla z důvodu havarijního stavu roku 1992 stržena. Do současnosti se dochovala pouze část nadzemního zdiva, kamenná dlažba vymezující půdorysný objem kaple a částečně zasypaná krypta, ze které byly v roce 1993 podle poslední vůle hraběnky Ilony Grafin Sweerts-Sporck vyzvednuty ostatky potomků rodu Šporků a přeneseny do rodinné hrobky v kryptě kláštera, dodala Rennerová.

Hřbitov měl být původně zahrnut do projektu revitalizace areálu hospitalu, ale neměli jsme k němu majetková práva. Uvažovalo se například o obnově kaple, alespoň v původních hmotových proporcích, tak aby byla zdůrazněna původní barokní kompozice areálu, uvedl Právu ředitel josefovského pracoviště NPÚ Oldřich Pešek. Podle kastelána Kuksu Libora Švece by se nyní hřbitovu mělo dostat lepší péče a údržby. Například je potřeba opravit pobořenou zeď hřbitova, dodal.