Úterý, 31. března 2020

Pozemek s náhrobky už patří městu

22.04.2010
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) bezúplatně převedl městu Janovice nad Úhlavou nemovitou kulturní památku.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) bezúplatně převedl městu Janovice nad Úhlavou nemovitou kulturní památku. Předmětem převodu byl pozemek o výměře 510 m2 a na něm umístěné náhrobky. Přestože je pozemek v katastru nemovitostí veden jako hřbitov, od začátku 70. let minulého století již svému účelu neslouží. V současné době je památka využívána jako pietní místo pro občany města Janovice nad Úhlavou, uvedla Jana Rennerová z ÚZSVM.