Úterý, 31. března 2020

Tábor: hvězdy kvality

08.04.2010
Efektivita, výkonnost a zlepšování poskytované veřejné služby směrem k občanovi jako klientovi. Právě potřeba podpořit zapojování úřadů do zkvalitňování služeb a ocenit píli a snahu vybraných subjektů byla i letos hlavním mottem udílení cen Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci.

Ministerstvo vnitra České republiky, ve spolupráci s městem Tábor, Jihočeským krajem a Radou kvality České republiky, pořádalo letos již 6. ročník Národní konference kvality ve veřejné správě. Dělo se tak za mrazivých dnů na počátku února (9.-11.2.) v táborském hotelu Dvořák. V rámci konference proběhlo také tradiční slavnostní udílení cen Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě. Úřady mohly soutěžit ve dvou kategoriích za kvalitu: o cenu pro Organizaci zvyšující kvalitu veřejných služeb (tzv. bronzový stupeň) a cenu pro Organizaci dobré veřejné služby (tzv. stříbrný stupeň). Součástí cen Ministerstva vnitra je také cena za inovaci, jejímž posláním je ocenit nové netradiční nápady a řešení přispívající ke zlepšování činnosti organizace nebo zvyšování efektivnosti poskytovaných veřejných služeb.


Ceny byly předávány v závěru prvního dne konference během společenského večera v prostorách historické budovy Střelnice v Táboře.
Záštitu nad soutěží převzal ministr vnitra Martin Pecina, který se slavnosti také osobně zúčastnil. Moderátor večera Jan Čenský uvedl na pódium osobnosti, které ceny předávaly. V první části večera to byli náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Ivana Stráská a náměstek ministra vnitra pro informatiku Jaroslav Chýlek, další ceny pak předali starostka města Tábora Hana Randová a náměstek ministra vnitra pro legislativu, veřejnou správu a archivnictví Richard Nouza.


Jako první přišli na pódium zástupci vítězů cen za inovaci. Diplom a cenu v podobě symbolického ztvárnění lipového listu převzalo za inovativní projekt postupně šest organizací. Ocenění za inovaci tak získali zástupci Hodonína za projekt Zavedení systému přidělování do tací sportovním oddílům formou grantových poukázek, atce za Helpdesk v odpadovém hospodářství města, městská část Praha 10 za projekt Studentský dům Záběhlice, město Prostějov za Ustanovení koordinátorů kvality na odborech městského úřadu v Prostějově, město Jablunkov za webovou aplikaci Navigace pro vyhledávání pracovníků městského úřadu a Plzeňský kraj za projekt Elektronizace vnitřních procesů krajského úřadu, aneb eGovernment začíná uvnitř úřadu.


Další skupinu tvořili vítězové v kategorii cen za kvalitu, konkrétně cen pro Organizaci zvyšující kvalitu veřejné služby. Z rukou starostky Hany Randové a náměstka Richarda Nouzy převzali diplomy zástupci města Studénka, městské části Praha 3, města Valašské Klobouky, městské části Praha 4 a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ceny jim byly uděleny za zavedení modelu CAF - Společného hodnotícího rámce.


Za implementaci systému řízení kvality dle mezinárodního standardu ISO 9001 získal v bronzovém stupni cenu Jihomoravský kraj.
Města Ř˜íčany a Milevsko byla oceněna za implementaci principů benchmarkingu. Za přípravu a realizaci Komunitního plánu sociálních služeb získalo cenu také město Most. Ceny se předávaly rovněž za aplikaci principů místní Agendy 21. Obdržely je úřad města Poděbrady, Úřad městské části Praha-Libuš, úřady měst Dobříš, Jilemnice a Hlučín a kraj Vysočina. Mezi vítězi samozřejmě nechybělo město Tábor, které získalo diplom za zavedení benchmarkinových principů.


Poslední kategorií, která se zde udělovala, bylo ocenění za kvalitu pro Organizaci dobré veřejné služby. Diplomy a skleněné kotouče za aplikaci místní Agendy 21 si z rukou táborské starostky, náměstkyně hejtmana a náměstka ministra vnitra Richarda Nouzy přišli na pódium převzít zástupci měst Litoměřice, Prostějov, Vsetín a Chrudim. Za zavedení systému řízení kvality dle EMAS si diplom odneslo Ministerstvo životního prostředí a za zavedení systému řízení kvality dle mezinárodních standardů ISO 27001 cenu získalo město Moravská Třebová.


Program pokračoval oceňováním za zavedení mezinárodních standardů dle ISO 9001. V této kategorii diplomy získaly městská část Praha 11, Magistrát města Plzně a město Čemošice.


Předávání cen uzavíralo oceňování za aplikaci modelu CAF. Za zavádění této metody získali ceny zástupci městských úřadů Prostějov, Šternberk, Kopřivnice, Konice, Bruntál, Dobříš, Chrudim a Úřadu městské části Praha 13. Poslední cenu slavnostního večera opět převzalo město Tábor, a to také za aplikaci modelu CAF.


Poté co byly všechny ceny rozdány a vítězové oceněni, převzal pomyslnou štafetu ztělesněnou v putovním šnekovi Pardubický kraj, který se od té chvíle stává spolupořadatelem příští Národní konference kvality ve veřejné správě. Doprovodí ji 7. ročník soutěže o ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci, kterou v závěru slavnostního večera vyhlásil ministr vnitra.