Úterý, 31. března 2020

Turnovské muzeum získalo sbírky za 29 milionů

17.04.2010
Sbírky cenných předmětů za více než 29 milionů korun z pozůstalosti manželů Scheybalových získalo Muzeum Českého ráje v Turnově.

Sbírky cenných předmětů za více než 29 milionů korun z pozůstalosti manželů Scheybalových získalo Muzeum Českého ráje v Turnově.

Jejich součástí je 11 soch z 19. století a tisíce starých tisků a předmětů sbírkového charakteru, řekla ředitelka muzea Vladimíra Jakouběová. Alespoň část této sbírky plánuje muzeum poprvé vystavit v prosinci.

Historik, národopisec a ilustrátor Josef Václav Scheybal se zasloužil o první národopisnou expozici v turnovském muzeu a přispěl k založení skanzenu lidové architektury na Dlaskově statku v Dolánkách. Mezi nejvýznamnější Scheybalovy práce patří kniha Umění lidových tesařů, kameníků a sochařů v severních Čechách, kterou napsal společně se svou manželkou Janou.

Scheybal komplexně zpracoval severočeskou lidovou architekturu a za totality napsal několik průkopnických prací o ochraně a významu národopisných památek, pojmem jsou i jeho národopisné kresby.

Scheybal zemřel v roce 2002, jeho manželka o šest let později. Vzhledem k tomu, že neměla žádné právoplatné dědice, jejich sbírky připadly státu.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nyní tyto sbírky převedl turnovskému muzeu.
Muzeum tak získalo téměř neporušený soubor soch Getsemanská zahrada, který v roce 1829 vytvořil Ignác Martinec. Čítá 11 děl, mezi nimiž je například modlící se Kristus, sv. Jan Evangelista, sv. Jakub nebo sousoší loučení panny Marie s Kristem. Muzeum také získalo asi 35 tisíc předmětů sbírkové povahy, které souvisí s oborem technologie skla, s etnologií a s oborem umělecké řemeslo. Předáno také bylo tisíce knih a starých tisků. Jde o velice rozsáhlou sbírku, kterou samozřejmě nemůžeme zpracovat hned. Přihlásili jsme ji do centrální evidence ministerstva kultury a plánujeme alespoň část vystavit v prosinci, řekla Jakouběová. Předměty ze sbírky budou umístěny v takzvaném Kamenářském domě, jehož stavba je nyní dokončována v areálu muzea. Jde o repliku nejstaršího roubeného domu ve městě.

Část pozůstalosti po manželech Scheybalových získal také Jablonec nad Nisou. Dostal bývalou faru v Kostelní ulici, jež v minulosti manželům patřila.