Středa, 27. května 2020

duben

ÚZSVM převedl administrativní budovu

29.04.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl nemovitosti v katastrálním území Tábor do vlastnictví Města Tábor. Celková účetní hodnota převedeného majetku je téměř 1,2 milionu korun.

Chomutov plánuje výstavbu letního stadionu

27.04.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem), převedl bezúplatně do vlastnictví Statutárního města Chomutov nemovitosti v účetní hodnotě téměř 300 tisíc korun.

V severních Čechách byly zabaveny drogy

22.04.2009
ÚZSVM, Územní pracoviště Ústí nad Labem, dokončil evidenci několika případů zabrání věcí z trestné činnosti, a to z oblasti výroby a distribuce omamných a návykových látek, prekursorů a zařízení k jejich výrobě.

ÚZSVM převedl dětské dopravní hřiště

21.04.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tachov (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl Městu Tachov dětské dopravní hřiště. Převodem získalo město majetek, jehož účetní hodnota převyšuje 400 tisíc korun.

Pozemky s ložisky uhlí vynesly 16 milionů korun

20.04.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Chomutov a referát Most (Územní pracoviště Ústí nad Labem), získal prodejem nemovitostí do státního rozpočtu částku bezmála 16 milionů korun.

Veterán z roku 1957 bude v muzeu

15.04.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Benešov (Územní pracoviště Střední Čechy), získal z rozhodnutí soudu majetek z případu tzv. odúmrti.

ÚZSVM obohatil sbírky muzea

14.04.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Náchod (Územní pracoviště Hradec Králové), daroval Královéhradeckému kraji, zastoupenému Regionálním muzeem Náchod, do sbírkových fondů větší množství movitých věcí. Jednalo se o téměř 300 různorodých položek.

Pravěké výšinné sídliště Křemenáč bude odpočinkovou zónou

08.04.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Rokycany (Územní pracoviště Plzeň), převedl do vlastnictví obce Břasy dva pozemky, které jsou evidované jako nemovitá kulturní památka.

ÚZSVM předal obrazy galerii v Náchodě

07.04.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Náchod (Územní pracoviště Hradec Králové), daroval se souhlasem Ministerstva kultury 4 obrazy a soubor reprodukcí obrazů Národní galerie Královéhradeckému kraji, zastoupenému Galerií výtvarného umění Náchod.

K případu uložení ostatků Františka Oldřicha Kinského do rodinné hrobky

07.04.2009
S Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v této záležitosti dosud nejednal oficiální zmocněnec rodiny Kinských.

ÚZSVM předal kraji pozemky pod komunikacemi

06.04.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Třebíč (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl kraji Vysočina část pozemků pod komunikacemi.

ÚZSVM prodal turistickou základnu

02.04.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), obohatil státní rozpočet o více než 2,5 milionu korun, kterou získal prodejem nemovitostí.