Čtvrtek, 12. prosince 2019

Pozemky s ložisky uhlí vynesly 16 milionů korun

20.04.2009
Pozemky s ložisky uhlí vynesly 16 milionů korun
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Chomutov a referátu Most (Územní pracoviště Ústí nad Labem), získali prodejem nemovitostí do státního rozpočtu částku bezmála 16 milionů korun.
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Chomutov a referátu Most (Územní pracoviště Ústí nad Labem), získali prodejem nemovitostí do státního rozpočtu částku bezmála 16 milionů korun.

Předmětem prodeje bylo 33 pozemků o celkové výměře 121.195 m2, které se nacházejí v katastrálních územích Krbice, Libkovice u Mostu a Braňany. Většina pozemků je na základě rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Mostě označena jako dobývací prostor a je určena k dobývání výhradního ložiska hnědého uhlí Tušimice “ Libouš. Další pozemky jsou v dobývacím prostoru Hrdlovka a Bílina.

Protože ÚZSVM dobývací prostory ke své činnosti nepotřebuje, nabídl těžební společnosti zmíněné pozemky k prodeji.