Neděle, 15. prosince 2019

ÚZSVM dohledává nemovitosti bez vlastníka

03.04.2009
Dalších 45 nemovitostí vedených na neznámého vlastníka se od počátku roku 2009 podařilo dohledat zaměstnancům ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Benešov (Územní pracoviště Střední Čechy).
Dalších 45 nemovitostí vedených na neznámého vlastníka se od počátku roku 2009 podařilo dohledat zaměstnancům ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Benešov (Územní pracoviště Střední Čechy).

ÚZSVM v 9 případech dohledal dědice, které pak vyzval k podání návrhu na dodatečné projednání dědictví. U třech nemovitostí podal ÚZSVM návrh na zápis Pozemkovému fondu ČR.

Ve 29 případech se jednalo o majetek neexistujících organizací (např. místního národního výboru či okresního úřadu). S těmito nemovitostmi je na základě ohlášení do katastru nemovitostí příslušný hospodařit ÚZSVM, který zároveň zahájil další činnosti potřebné pro jejich následnou realizaci.