Pondělí, 16. prosince 2019

ÚZSVM převedl dětské dopravní hřiště

21.04.2009
ÚZSVM převedl dětské dopravní hřiště
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tachov (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl Městu Tachov dětské dopravní hřiště.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tachov (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl Městu Tachov dětské dopravní hřiště.

Dětské dopravní hřiště se nachází na parcele č. 2709/2, jejíž celková výměra je 2.777 m2. ÚZSVM dále převedl parcelu č. 2685/3 o výměře 716 m2, která je pod stavbou sloužící k výchově a vzdělávání dětí. Převod nemovitostí proběhl ve veřejném zájmu.

Převodem získalo město majetek, jehož účetní hodnota převyšuje 400 tisíc korun.