Pondělí, 9. prosince 2019

V severních Čechách byly zabaveny drogy

22.04.2009
V severních Čechách byly zabaveny drogy
Zaměstnanci ÚZSVM, Územního pracoviště Ústí nad Labem, dokončili evidenci několika případů zabrání věcí z trestné činnosti, a to z oblasti výroby a distribuce omamných a návykových látek, prekursorů a zařízení k jejich výrobě.
Zaměstnanci ÚZSVM, Územního pracoviště Ústí nad Labem, dokončili evidenci několika případů zabrání věcí z trestné činnosti, a to z oblasti výroby a distribuce omamných a návykových látek, prekursorů a zařízení k jejich výrobě.

Jednalo se o případy, kdy bylo obžalovaným na základě pravomocných rozsudků Okresních soudů v České Lípě, v Liberci, v Lounech a v Děčíně vysloveno propadnutí nebo zabrání věci podle trestního zákona.

V těchto případech bylo zabráno nebo propadlo do vlastnictví státu 449 g sušené marihuany, 4 květináče se zelenými rostlinami výšky 43 “ 110 cm a dále velké množství předmětů sloužících k výrobě psychotropních látek. Celkem se jednalo o 72 položek, např. lékovky s nezjištěnými látkami, teploměry, digitální váhy, baňky, PET lahve s nezjištěnými tekutinami, sáčky se zbytky bílého prášku, pipety apod.

Zabrané drogy však zůstávají v držení Policie ČR a k fyzickému předání dotčeného majetku nedochází. Zaměstnanci ÚZSVM předávají zápisem příslušnost hospodaření s návykovými látkami propadlými nebo zabranými v trestním řízení Ministerstvu vnitra ČR.

Pozn.: Prekursor je výchozí látka nebo částice, z níž chemickou přeměnou vzniká výsledný produkt.