Pátek, 13. prosince 2019

Veterán z roku 1957 bude v muzeu

15.04.2009
Veterán z roku 1957 bude v muzeu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Benešov (Územní pracoviště Střední Čechy), získal z rozhodnutí soudu majetek z tzv. odúmrtí. Jednalo se o automobil tovární značky P 70 z roku 1957, jehož cena činí pouhé 3 tisíce korun. ÚZSVM předal auto jako předmět muzejní hodnoty Technickému muzeu v Brně, a to na základě doporučení Ministerstva kultury ČR.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Benešov (Územní pracoviště Střední Čechy), získal z rozhodnutí soudu majetek z tzv. odúmrtí.

Jednalo se o automobil tovární značky P 70 z roku 1957, jehož cena činí pouhé 3 tisíce korun. ÚZSVM předal auto jako předmět muzejní hodnoty Technickému muzeu v Brně, a to na základě doporučení Ministerstva kultury ČR.

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.