Pátek, 6. prosince 2019

Bezúplatné převody pozemků na Vyškovsku

24.04.2008
Bezúplatné převody pozemků na Vyškovsku
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Vyškov (Územní pracoviště Brno), od svého vzniku 1. 7. 2002 převedl bezúplatně do vlastnictví obcí a měst ve své působnosti pozemky za cca 7,1 milionu korun.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Vyškov (Územní pracoviště Brno), od svého vzniku
1. 7. 2002 převedl bezúplatně do vlastnictví obcí a měst ve své působnosti pozemky za cca 7,1 milionu korun. Největší položku tvoří pozemky zastavěné místními komunikacemi III. a IV. třídy, a to téměř 7 milionů korun, zbývající částku tvoří pozemky vedené v katastru nemovitostí jako ostatní plocha - zeleň.ÚZSVM například předal bezúplatně Městu Vyškov pozemky pod místními komunikacemi v účetní hodnotě vyšší než 5,7 milionu korun a Městu Rousínov v hodnotě více než 710 tisíc korun. Ostatní menší obce získaly od ÚZSVM pozemky v celkové účetní hodnotě vyšší než 635 tisíc korun.