Pátek, 6. prosince 2019

Do státního rozpočtu putují další finanční prostředky

21.04.2008
Do státního rozpočtu putují další finanční prostředky
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Český Krumlov (Územní pracoviště České Budějovice), prodali pozemky v katastrálním území Kaplice za více než 1 milion korun.

Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Český Krumlov (Územní pracoviště České Budějovice), prodali pozemky v katastrálním území Kaplice za více než 1 milion korun.Jednalo se o 12 pozemků o celkové výměře 6.414 m˛. Z toho 11 pozemků, jejichž celková výměra je 1.164 m˛, tvoří zastavěnou plochu a nádvoří, 1 pozemek o výměře 5.250 m˛ je označen jako tzv. ostatní plocha. Pozemky byly prodány předem vybranému zájemci, který je vlastníkem staveb na pozemcích. Nabyvatel pozemky dosud užíval na základě nájemní smlouvy. Pozemky se nacházejí v záplavovém území řeky Malše. Celé území bylo v roce 2002 postiženo povodněmi, během nichž došlo i k poničení budov.ÚZSVM byl s pozemky příslušný hospodařit na základě zákona, a to v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů. ÚZSVM převodem umožnil sjednocení vlastnických práv.