Neděle, 15. prosince 2019

Jihomoravský kraj převzal pozemky pod komunikacemi

21.04.2008
Jihomoravský kraj převzal pozemky pod komunikacemi
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), převedl Jihomoravskému kraji pozemky v celkové hodnotě více než 5 milionů korun, které se nacházejí v okrese Břeclav.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), převedl Jihomoravskému kraji pozemky v celkové hodnotě více než 5 milionů korun, které se nacházejí v okrese Břeclav.Jednalo se o celkem 24 pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy o celkové výměře 228.701 m2. Převodem umožnil ÚZSVM sjednocení vlastnictví k pozemkům a komunikacím na nich umístěných, neboť tyto silnice jsou v souladu se zákonem ve vlastnictví Jihomoravského kraje.Současně je k převodům připraveno dalších 9 pozemků pod komunikacemi v celkové hodnotě více než 2 miliony korun.