Pátek, 13. prosince 2019

Umělecké předměty obohatily muzea

16.04.2008
Umělecké předměty obohatily muzea
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), předali část uměleckých předmětů v celkové hodnotě 164 tisíc korun Husitskému muzeu v Táboře a Národnímu památkovému ústavu v Praze, Územnímu odbornému pracovišti České Budějovice.

Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), předali část uměleckých předmětů v celkové hodnotě 164 tisíc korun Husitskému muzeu v Táboře a Národnímu památkovému ústavu v Praze, Územnímu odbornému pracovišti České Budějovice.Jednalo se o cínové svícny, knihu Herbář aneb bylinář v letech 1924 “ 28 vydanou podle původní verze z roku 1596, soubor dřevěných figurek - Betlém a dále plastiky Jana Přerovského. Tento autor získal za svého života řadu ocenění ve veřejných soutěžích, věnoval se figurální sochařské tvorbě, byl také autorem sochařských portrétů prezidenta T. G. Masaryka a E. Beneše. Jeho tvorba je zastoupena ve sbírkách Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou, Západočeské galerie v Plzni, Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, Východočeské galerie v Pardubicích a dále v soukromých sbírkách v ČR i v zahraničí.Všechny tyto předměty připadly státu jako odúmrť, a to na základě pravomocného usnesení Okresního soudu v Táboře.Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.