Čtvrtek, 12. prosince 2019

ÚZSVM předal administrativní budovu v Chomutově Policii ČR

23.04.2008
ÚZSVM předal administrativní budovu v Chomutově Policii ČR
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem), předali bezúplatně Policii ČR administrativní budovu po bývalém okresním úřadu. Účetní cena převedených nemovitostí činí téměř 8,7 milonou korun.

Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem), předali bezúplatně Policii ČR administrativní budovu po bývalém okresním úřadu. Účetní cena převedených nemovitostí činí téměř 8,7 milonou korun.S budovou byl také předán zastavěný pozemek o celkové výměře 736 m2. Převod majetku do rezortu Ministerstva vnitra ČR schválila Vládní dislokační komise.V objektu dříve sídlil Okresní úřad Chomutov a budova sloužila k zajišťování dopravních a správních agend. Objekt byl vybudován v roce 1982 jako ubytovna určená pro dostavbu nedaleké budovy polikliniky v Chomutově.