Pátek, 6. prosince 2019

ÚZSVM převádí pozemky na Rokycansku

25.04.2008
ÚZSVM převádí pozemky na Rokycansku
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Rokycany (Územní pracoviště Plzeň), realizoval v 1. čtvrtletí 2008 nemovitý majetek zejména formou prodeje ve výběrových řízeních.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Rokycany (Územní pracoviště Plzeň), realizoval v 1. čtvrtletí 2008 nemovitý majetek zejména formou prodeje ve výběrových řízeních.ÚZSVM prodal pozemek v katastrálním území Rokycany, který byl určen pro zástavbu rodinnými domy. Příjem z prodeje, 166 tisíc korun, odvedl ÚZSVM do státního rozpočtu.Dále ÚZSVM na Rokycansku převedl bezúplatně 3 zemědělské pozemky do správy Pozemkového fondu ČR. Jednalo se o pozemky o rozloze 19 tisíc m2 v hodnotě téměř 200 tisíc korun.Poté následovaly bezúplatné převody dvou nemovitostí “ silnice III. třídy do správy Plzeňského kraje v katastrálním území Kříše a bezúplatný převod nemovitosti do správy Lesů ČR v katastrálním území Lhotka u Radnic. Celkově se jednalo o majetek v hodnotě 365 tisíc korun.