Sobota, 14. prosince 2019

ÚZSVM převedl areál nemocnice

29.04.2008
ÚZSVM převedl areál nemocnice
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Litoměřice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), dokončil složitý bezúplatný převod nemovitostí, které se nacházejí v areálu Městské nemocnice v Litoměřicích.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Litoměřice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), dokončil složitý bezúplatný převod nemovitostí, které se nacházejí v areálu Městské nemocnice v Litoměřicích. Účetní hodnota převedeného majetku je více než 257 milionů korun.Rozsáhlým bezúplatným převodem získala Městská nemocnice v Litoměřicích, příspěvková organizace Města Litoměřice, nejen 18 budov, v nichž zajišťuje samotnou lékařskou péči, ale také stavby technického zázemí (chladící věže, odpařovací stanice systému, podzemní kolektor, nadzemní spojovací chodby aj.), které zajišťují funkčnost celého areálu. Předmětem převodu bylo také 84 pozemků v areálu nemocnice o celkové výměře 91.398 m2, např. ostatní komunikace, zeleň, zastavěné plochy a nádvoří.Převedený majetek slouží k zabezpečování ústavní zdravotní péče a také péče ambulantní pro obyvatele spádového okresu Litoměřice ve specializovaných oborech (neurologie, ORL, psychiatrie, traumatologie); pro obyvatele Litoměřicka a Lovosicka v základních oborech (interna, chirurgie, pediatrie, gynekologie); pro obyvatele okresu Litoměřice a část okolních okresů ve specializovaných oborech (urologie a ortopedie), která je pro tyto obyvatele teritoriálně dostupná a v dané oblasti výlučná.Areál Městské nemocnice v Litoměřicích byl dosud využíván na základě nájemní smlouvy, která byla uzavřena s Městem Litoměřice, zřizovatelem nemocnice. ÚZSVM hospodařil s tímto majetkem na základě zákona, jednalo se o majetek po zrušeném Okresním úřadu Litoměřice.Převod tohoto rozsáhlého majetku komplikovala také skutečnost, že se všechny nemovitosti nacházejí v rozsáhlém chráněném území, a proto bylo podmínkou platnosti smlouvy udělení schvalovací doložky Ministerstva životního prostředí ČR. Doložka byla smlouvě udělena v březnu 2008, kdy byl také veškerý převáděný majetek Městské nemocnici v Litoměřicích předán.