Pondělí, 16. prosince 2019

ÚZSVM převedl historické cesty

14.04.2008
ÚZSVM převedl historické cesty
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kolín (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl do vlastnictví obce Tismice 6 pozemků v katastrálním území Limuzy a Tismice. Jedná se o staré historické cesty, které spojují obě obce.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kolín (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl do vlastnictví obce Tismice 6 pozemků v katastrálním území Limuzy a Tismice. Jedná se o staré historické cesty, které spojují obě obce.Obec Tismice leží severně od bývalého slovanského hradiště z 8. a 9. století. Uprostřed obce stojí ojedinělá románská bazilika z doby kolem 1200, která je zachována téměř v původním stavu. Na hlavním oltáři je vzácná gotická soška Panny Marie, zvaná Tismická Madona, jejíž vznik je datován do roku 1420.V katastrálním území Limuzy se nachází přírodní památka Klepec, pojmenovaná podle kopce stejného jména. Zdejším chráněným fenoménem jsou žulové balvany vysoké cca 3 “ 4 m s poetickými názvy Stoh slámy, Šplíchalův kočár nebo Obří záda. Tato lokalita byla vyhledávaným turistickým místem 1. republiky.Záměrem obce Tismice, do jejíž správy obě katastrální území patří, je spojit obě místa cyklostezkami, které by přispěly zvýšení turistického ruchu. Cyklostezky by měly vést po starých historických cestách, které leží také na právě převedených pozemcích.