Pondělí, 9. prosince 2019

ÚZSVM převedl muzejní sbírku

28.04.2008
ÚZSVM převedl muzejní sbírku
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Kladno (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně předali muzejní sbírku do vlastnictví města Velvary.

Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Kladno (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně předali muzejní sbírku do vlastnictví města Velvary.Sbírku tvoří celkem 2.500 předmětů. Obsahuje díla výtvarného umění a vlastivědnou sbírku, kterou stát získal darem od obyvatel a také jako odkazy významných obyvatel města Velvary. Soubor dále obsahuje archeologické nálezy, které vzešly z archeologických výzkumů. Kompletní sbírka je v současné době umístěna v depozitáři městského muzea ve Velvarech, které zajistí její další správu a ochranu.Bezúplatný převod sbírky muzejního charakteru do vlastnictví města Velvary byl schválen Ministerstvem kultury ČR.