Čtvrtek, 12. prosince 2019

ÚZSVM převedl předměty historické hodnoty

29.04.2008
ÚZSVM převedl předměty historické hodnoty
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod (Územní pracoviště Hradec Králové), převedl bezúplatně předměty historické hodnoty dvěma muzeím.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod (Územní pracoviště Hradec Králové), převedl bezúplatně předměty historické hodnoty dvěma muzeím.Národnímu zemědělskému muzeu Praha připadlo pět obrazů a dřevěné nástěnné hodiny, které budou umístěny v Muzeu českého venkova na zámku Kačina u Kutné Hory.Sbírky Muzea zemědělské techniky v Čáslavi obohatí traktor Zetor 25 a malotraktor Tera starší výroby. Předmětný movitý majetek nabyl ÚZSVM rozhodnutím soudu jako odúmrť.Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.