Pátek, 13. prosince 2019

ÚZSVM převzal osobní automobil zajištěný z trestné činnosti

22.04.2008
ÚZSVM převzal osobní automobil zajištěný z trestné činnosti
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Frýdek-Místek (Územní pracoviště Ostrava), převzali v souladu s platnou legislativou na základě pověření Policie ČR do své správy osobní automobil Ford Escort.

Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Frýdek-Místek (Územní pracoviště Ostrava), převzali v souladu s platnou legislativou na základě pověření Policie ČR do své správy osobní automobil Ford Escort. ÚZSVM je výkonem správy tohoto majetku pověřen Krajským státním zastupitelstvím v Ostravě až do pravomocného rozhodnutí soudu.V důsledku spolupráce českých a polských policejních složek byl tento osobní automobil v souvislosti s trestnou činností občana ČR zajištěn na polském území. K předání auta došlo v Chotěbuzi, na hraničním přechodu s Polskou republikou.O zajištěné vozidlo, které je umístěno v krytých garážích, musí ÚZSVM řádně pečovat. Správa spočívá v ochraně a v pravidelné odborné údržbě. Tím je zamezeno případným škodám, které by mohlo způsobit delší odstavení automobilu z provozu.Pozn.: § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení, a změně některých zákonů stanovuje: není-li dále uvedeno jinak, podle povahy a rozsahu věci a práv, které tvoří zajištěný majetek, vykonává jeho správu po dobu zajištění buď soud, který o zajištění v prvním stupni rozhodl, nebo na základě jeho pověření Územní pracoviště ÚZSVM, případně soudní exekutor. Ustanovení § 1 odst. 3 pak tuto pravomoc soudu dává i policejnímu orgánu s předchozím souhlasem státního zástupce.