Čtvrtek, 5. prosince 2019

ÚZSVM spolupracuje s charitou

15.04.2008
ÚZSVM spolupracuje s charitou
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Cheb (Územní pracoviště Plzeň), předal noclehárně Betlém bytové zařízení získané z odúmrti. Jednalo se o skříň s nástavcem, zrcadlo, čističku vzduchu a rotoped.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Cheb (Územní pracoviště Plzeň), předal noclehárně Betlém bytové zařízení získané z odúmrti. Jednalo se o skříň s nástavcem, zrcadlo, čističku vzduchu a rotoped.Noclehárna Betlém je zařízením Diecézní charity Plzeň, jejímž posláním je poskytovat ubytování lidem v nouzi a následně je připravit na začlenění do společnosti.ÚZSVM se na toto zařízení obracel s nabídkou bezúplatného převodu movitého majetku, zejména staršího bytového zařízení získaného z odúmrtí a exekučně vystěhovaných bytů.Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: "dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu". Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění. ÚZSVM řeší takové případy na území celé ČR.