Neděle, 15. prosince 2019

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prostějov změnil sídlo

10.04.2007
V těchto dnech se přemístil ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prostějov (Územní pracoviště Brno) do svého nového sídla na Rejskově ulici č. 28 v Prostějově.

V těchto dnech se přemístil ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prostějov (Územní pracoviště Brno) do svého nového sídla na Rejskově ulici č. 28 v Prostějově.ÚZSVM provedl v objektu na Rejskově ulici stavební úpravy a významně tím budovu zhodnotil. Byly vybudovány nové sádrokartonové příčky, upraven vytápěcí systém, zrekonstruovány elektroinstalace a další rozvody tak, aby vyhovovaly současným předpisům. Na opravu ještě čekají prostory v suterénu a fasáda.Objekt na náměstí Spojenců 13 v Prostějově, ve kterém ÚZSVM do konce března 2007 sídlil, je dimenzován pro minimálně 100 zaměstnanců. Objekt byl pro potřeby ÚZSVM nadměrný. Dle usnesení vlády ČR bude v objektu sídlit Policie ČR, která tak dostane důstojné prostory pro výkon svých povinností.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Územní pracoviště Brno

odbor Odloučené pracoviště Prostějov

Rejskova 28

796 01 Prostějov

http://www.uzsvm.cz/odloucene-pracoviste.php?ide=57