Pátek, 6. prosince 2019

ÚZSVM předal domovu pro seniory invalidní vozík

24.04.2007
ÚZSVM předal domovu pro seniory invalidní vozík
Elektrický invalidní vozík předali bezúplatně zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Rakovník (Územní pracoviště Střední Čechy) Domovu Kolešovice na Rakovnicku. Tento poskytovatel sociálních služeb bude používat elektrický vozík pro přestárlé občany.

Elektrický invalidní vozík předali bezúplatně zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Rakovník (Územní pracoviště Střední Čechy) Domovu Kolešovice na Rakovnicku. Tento poskytovatel sociálních služeb bude používat elektrický vozík pro přestárlé občany.Vzhledem k povaze majetku, nabídl ÚZSVM nejprve invalidní vozík Ministerstvu práce a sociálních věcí, které o převod neprojevilo zájem. Nabídka prodeje byla uveřejněna na vývěsní desce ÚZSVM. V této souvislosti projevil zájem o bezúplatný převod Domov Kolešovice.Vozík zn. MEYRA získal stát na základě § 462 Občanského zákoníku tzv. "odúmrtí". Součástí dědictví byly také předměty z drahých kovů v účetní hodnotě 25 tisíc korun. Ty byly převedeny Puncovnímu úřadu.Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytými věcmi, respektive majetkem, vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.