Sobota, 7. prosince 2019

ÚZSVM předal k likvidaci omamné látky

10.04.2007
ÚZSVM předal k likvidaci omamné látky
Zaměstnanci ÚZSVM Územního pracoviště Plzeň vyřešili další případ propadnutí věci.

Zaměstnanci ÚZSVM Územního pracoviště Plzeň vyřešili další případ propadnutí věci.Téměř 700 g konopí, 15 g pervitinu, suchý rostlinný materiál, rostlinou drť, plastové sáčky a zkumavky, papírová pouzdra, cigaretové papírky, plastové lahve a nádoby, reflexní fólie, lihový teploměr, mechanický rozprašovač apod. předali zaměstnanci ÚZSVM Územního pracoviště Plzeň k likvidaci Ministerstvu vnitra ČR.Vlastníkem návykových látek, prekurzorů a zařízení se stal stát na základě pravomocných rozsudků Policie ČR Plzeň, Klatovy, Tachov, Sokolov, Karlovy Vary a Okresních soudů Plzeň-město, Klatovy, Karlovy Vary, kterými bylo vysloveno propadnutí věcí podle trestního zákona a přestupkového zákona.Pozn.: Prekurzor je výchozí látka nebo částice, z níž chemickou přeměnou vzniká výsledný produkt.