Čtvrtek, 5. prosince 2019

ÚZSVM převedl Letiště Benešov Středočeskému kraji

24.04.2007
ÚZSVM převedl Letiště Benešov Středočeskému kraji
Dne 24. dubna oficiálně předal ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Benešov (Územní pracoviště Střední Čechy) Letiště Benešov Středočeskému kraji.

Dne 24. dubna oficiálně předal ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Benešov (Územní pracoviště Střední Čechy) Letiště Benešov Středočeskému kraji.ÚZSVM předal bezúplatně nemovitosti, které jsou součástí areálu Letiště Benešov. Jedná se celkem o 14 pozemků o celkové výměře cca 50 hektarů a o dvě stavby. Účetní hodnota převáděných nemovitostí činí cca 26,5 milionu korun.Pozemky tvoří hlavní letištní plochu “ vzletovou a přistávací plochu a dále manipulační prostory mezi dílčími objekty, komunikace a stavební pozemky, na kterých jsou umístěny budovy sloužící jako zázemí letiště. V případě převáděných budov se jedná o hangár sloužící k uskladnění mobiliáře a bývalý sklad olejů.ÚZSVM hospodařilo s převáděnými nemovitostmi v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů.Letiště Benešov má v současné době statut veřejného vnitrostátního letiště a neveřejného mezinárodního letiště. Letiště užívají sportovní letecké společnosti.