Pátek, 6. prosince 2019

ÚZSVM získal do státní pokladny 385 000 korun

19.04.2007
ÚZSVM  získal do státní pokladny 385 000 korun
Dalších 385 tisíc korun získal do státního rozpočtu za prodej pozemku na Havlíčkobrodsku Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Dalších 385 tisíc korun získal do státního rozpočtu za prodej pozemku na Havlíčkobrodsku Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.Zaměstnanci ÚZSVM odboru Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod (Územní pracoviště Hradec Králové) prodali pozemek v katastrálním území Pohled formou výběrového řízení za nejvyšší nabídnutou cenu 385 tisíc korun.Zahrada o výměře 1723 m2 přešla do vlastnictví státu jako tzv. odúmrť, kdy zůstavitel nezanechal žádné zákonné ani závětní dědice a rozhodnutím soudu připadl majetek státu.Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytými věcmi, respektive majetkem, vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.