Pátek, 6. prosince 2019

ÚZSVM získal prodejem nemovitostí do státního rozpočtu další milion a čtvrt korun

30.04.2007
ÚZSVM získal prodejem nemovitostí do státního rozpočtu další milion a čtvrt korun
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Rychnov nad Kněžnou (Územní pracoviště Hradec Králové), prodal ve výběrovém řízení zájemci s nejvyšší nabídkou zemědělskou usedlost s pozemky na Rychnovsku.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Rychnov nad Kněžnou (Územní pracoviště Hradec Králové), prodal ve výběrovém řízení zájemci s nejvyšší nabídkou zemědělskou usedlost s pozemky na Rychnovsku.Movité věci muzejní hodnoty - dřevěná pračka, převozný elektromotor a ruční secí stroj - předali zaměstnanci ÚZSVM Národnímu zemědělskému muzeu v Praze.Zemědělská usedlost s pozemky o výměře téměř 150 tisíc metrů čtverečních, nacházející se v katastrálním území Bohdašín v Orlických horách, připadla České republice jako odúmrť.Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytými věcmi, respektive majetkem, vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.