Sobota, 7. prosince 2019

ÚZSVM získal více než 1,5 milionu korun do státního rozpočtu

24.04.2007
ÚZSVM získal více než 1,5 milionu korun do státního rozpočtu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Česká Lípa (Územní pracoviště Ústí nad Labem), získal prodejem rodinné vily z konce 19. století a přilehlých pozemků do státního rozpočtu částku 1 590 000 korun.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Česká Lípa (Územní pracoviště Ústí nad Labem), získal prodejem rodinné vily z konce 19. století a přilehlých pozemků do státního rozpočtu částku 1 590 000 korun.Prodej domu v katastrálním území Nový Bor včetně zastavěné plochy, nádvoří a přilehlé zahrady se uskutečnil na základě výběrového řízení. Cihlová budova byla postavena v roce 1928, uvnitř se nachází jedna bytová jednotka ve dvou nadzemních podlažích.Stát získal uvedené nemovitosti na základě usnesení Okresního soudu v České Lípě jako odúmrť. Součástí odúmrtě byl také nábytek v rustikálním provedení jako např. sekretář, knihovna, příborník, prádelník, jídelní stůl, psací stůl nebo židle, o který projevil zájem Národní památkový ústav. Po jeho převedení byl nábytek umístěn v reprezentačních prostorách státního zámku Lemberk.Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytými věcmi, respektive majetkem, vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.