Pátek, 6. prosince 2019

Administrativní budovy převedl ÚZSVM městu

12.04.2005
Administrativní budovy převedl ÚZSVM městu


Dvě administrativní budovy včetně souvisejících pozemků v celkové hodnotě téměř dvacet milionů korun převedl bezúplatně ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Česká Lípa (Územní pracoviště Ústí nad Labem) Městu Česká Lípa.Spolu s budovami byl na Město Česká Lípa převeden také movitý majetek (vnitřní vybavení nemovitostí) v účetní hodnotě 1,2 miliony korun. Tímto úkonem šetří ÚZSVM státní finanční prostředky.První z budov se nachází v Děčínské ulici, druhá pak v Arbesově ulici. Do konce roku 2002 oba objekty využíval bývalý Okresní úřad Česká Lípa pro výkon správní a dopravně-správní agendy.