Pondělí, 20. ledna 2020

ÚZSVM a realizace majetku prostřednictvím webových stránek

21.04.2005


ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Jeseník (Územní pracoviště Ostrava) obdržel v uplynulých dnech přihlášku do výběrového řízení na prodej pozemku v obci Česká Ves, která byla zaslána z Austrálie.Český občan žijící v zahraničí tak reagoval na nabídku prodeje nemovitostí, která je každému občanovi dostupná na webových stránkách ÚZSVM http://www.uzsvm.cz/majetek.php.Zde případní zájemci naleznou typy nemovitostí členěné jednak dle území, jednak dle typu nemovitosti (pozemek, budova, nebytové prostory atd.). V každém jednotlivém případě realizace majetku pak ÚZSVM postupuje na základě platných právních předpisů.