Pondělí, 9. prosince 2019

Zámek v Cholticích: právní zástupci ÚZSVM hájili majetek Obce Choltice

05.04.2005
Zámek v Cholticích: právní zástupci ÚZSVM hájili majetek Obce Choltice


Zámek v Cholticích, barokní kaple svatého Romedia, obora a přilehlé pozemky zůstanou ve vlastnictví obce Choltice. Rozhodl o tom senát pobočky Krajského soudu v Pardubicích. Výrok tohoto senátu tak potvrdil předchozí rozhodnutí Okresního soudu v Pardubicích ze září minulého roku. Odbornou právní pomoc ve sporu o určení vlastnictví k nemovitostem poskytoval obci Choltice také Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).Právní zástupci ÚZSVM vystupovali na straně žalované obce jako tzv. vedlejší účastník od roku 2004. Stalo se tak na žádost obce Choltice, po nabytí účinnosti novely zákona č. 201/2002 Sb., která umožňovala ÚZSVM vystupovat ve sporech o určení vlastnictví k majetku obcí.alobu na určení vlastnictví zámku včetně přilehlých nemovitostí podal italský občan Berthold Thun Hohenstein v roce 1992. Zámek a přilehlé nemovitosti byly jeho otci dr. Leopoldovi Hohensteinovi konfiskovány na základě Dekretů prezidenta republiky Edvarda Beneše (Benešovy dekrety) a soud rozhodl o tom, že tato konfiskace byla oprávněná.Historicky cenný zámek s kaplí byl dostavěn kolem roku 1680 na ruinách dřívějšího choltického zámku. Anglický park s rozsáhlou zámeckou oborou byl zbudován na místě starých hradech a příkopů. Zámek je v regionu zcela jedinečný, neboť zámecká kaple byla zasvěcena svatému Romediovi z Thaur.Tento tyrolský světec, poustevník a patron stavitelů zámků a kaple hrabat Thunů byl jako světec uctíván výhradně ve své vlasti, a zasvěcením kaple sv. Romediovi z Thaur v Čechách tak představuje zcela ojedinělý případ přenesení jeho kultu.Osmibokou stavbu tvoří toskánské sloupy s balustrádou, uvnitř ji dělí deset pilastrů a je zde umístěno celkem deset soch - sv. Petra, Pavla čtyř evangelistů a čtyř církevních otců. Stěny zdobí bohaté štukatury, půdorys stavby není kruhový, ale oválný. Zakončuje ji kopule s lucernou na vrcholu.Na vnitřních stěnách lucerny a kopule je prezentován ikonografický koncept nástěnných maleb a reliéfů znázorňující Nejsvětější trojici, osm znamení znázorňující ctnosti a dary postoupené sv. Romediovi, scény za Starého zákona, Legendu sv. Romedia a dále například vyobrazení ze života světce. Celkový koncept dotváří tři oltáře.Fotogalerie: