Čtvrtek, 9. dubna 2020

Brandýs získal zpět moštárnu

27.04.2017
Brandýs nad Orlicí (Svitavský deník) – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Ústí nad Orlicí bezúplatně převedl městu Brandýs nad Orlicí pozemek s bývalou moštárnou, která byla postavena v akci „Z“.
Jedná se o jednopodlažní stavbu, která se nachází v uzavřeném areálu města. „S budovou nové plány nemáme. Bude nadále sloužit jako zázemí pro uskladnění a opravu techniky hasičského záchranného sboru, sklad na městské zařízení a automobilovou techniku a jednou ročně ji místní zahrádkáři využívají jako moštárnu,“ řekl starosta města Petr Řehák a dodal, že hlavním pozitivem je to, že město nebude muset platit pronájem za využívání prostorů, který je doposud vyšel na 150 tisíc korun.