Čtvrtek, 9. dubna 2020

Majetkový úřad státu snížil v katastru počet neexistujících firem

13.04.2017
Praha (ČTK) - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) snížil od spuštění projektu Mapa majetku státu v polovině roku 2015 do konce loňského roku počet neexistujících státních subjektů v katastru nemovitostí o třetinu na 920. Úřad o tom dnes informoval v tiskové zprávě. Úřad v uvedené době rovněž snížil počet bezprizorních nemovitostí, tedy zapsaných na neexistující podniky, z 25.557 na 18.898 položek. Zhruba 6700 nemovitostem tak našel nového vlastníka.
"Je neuvěřitelné, že i čtvrt století po revoluci byly v katastru nemovitostí zapsáni takoví vlastníci jako Federální ministerstvo národní obrany, Ministerstvo pracovních sil, Výzkumný ústav lýkových vláken, JAS národní podnik Gottwaldov či Šohaj výroba prádla a konfekce. Jsem rád, že se v této oblasti konečně daří dělat pořádek a čistit katastr nemovitostí," uvedl ministr financí Andrej Babiš (ANO).
Úkolem ÚZSVM je zastupovat Českou republiku v právních sporech, které se týkají majetku státu. Úřad tak vystupuje především před soudy a rozhodčími orgány místo jiných organizačních složek státu. ÚZSVM rovněž jedná v právních sporech ve věcech majetku, s nímž sám hospodaří.
Úřad konci loňského roku spravoval 265.501 majetkových položek, tedy například nemovitostí, cenných papírů, kancelářského vybavení nebo podílů ve firmách. Jejich hodnota činila zhruba 18,6 miliardy korun. Počet položek meziročně klesl, hodnota ovšem stoupla z předchozích zhruba 18,5 miliardy Kč.