Čtvrtek, 9. dubna 2020

Zapomenuté peníze. Jarní úklid dokumentů může přinést překvapení

10.04.2017
Česko (Deníky) - Aby se člověk nečekaně dostal k jistému majetku, nemusí zrovna vyhrát v loterii. Někdy postačí cílevědomost a snaha mít pořádek ve věcech.
Kdo by jako malé dítě nesnil o tom, že jednou později najde zlatý poklad! V pravém slova smyslu se toto přání splní jen málokomu (i když náhody se dějí) – zato však je o něco pravděpodobnější, že takovou cennost najdete u sebe doma, například ve skříni mezi starými dokumenty.
Vzpomeňme si například na anonymní vkladní knížky. Anonymní proto, že kdokoli přišel s takovou knížkou do spořitelny, mohl si z ní vybrat peníze. Jejich platnost skončila z bezpečnostních důvodů již před lety, ale majitelé si mohli vybírat vklady z nich až do konce loňského roku.
Jenže – lidé jsme omylní a rádi zapomínáme, takže podle mluvčí Kláry Kozákové v České spořitelně nakonec zůstalo ležet 1,78 miliardy korun, které si z knížek nikdo nevyzvedl. Ty putovaly na charitu.
Nejde přitom o jediný případ, kdy se lze setkat s majetkem, ke kterému se majitelé nehlásí.
Mezi zapomenutým majetkem je v Česku i řada nemovitostí. V celé zemi stát hledá majitele čtyři tisíc staveb, včetně vil a činžovních domů, u nichž je v katastru nemovitostí poznámka „vlastník neznámý“. Počet pozemků bez majitele se pak šplhá ke sto tisícům.
A nejsou to jen nějaká malá políčka, ale i rozlehlé zemědělské lány a lesy. Stopy po majitelích končí například v cizině, nebo možná šlo o oběti války.
 
JEŠTĚ ŠEST LET NADĚJE
 
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem lze nalézt na internetové stránce Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Domnívá-li se někdo, že by mohl být vlastníkem takové nemovitosti – nebo alespoň právoplatným dědicem – měl by shromáždit co nejvíce podpůrných dokladů a konat.
„Původní vlastníci, i když ve většině případů půjde zřejmě o dědice, mají necelých sedm let času, aby se o takové pozemky a budovy přihlásili. Pokud tak neučiní do konce roku 2023, majetek propadne státu,“ říká Jiří Kryl, hypoteční analytik společnosti Broker Trust.
V roce 2013 začal totiž platit tzv. nový katastrální zákon, který v tomto ohledu vytyčil desetiletou lhůtu.
Pak už připadne majetek neznámého vlastníka státu.
Na zapomenuté jmění mohou při symbolickém finančním jarním úklidu natrefit i majitelé akcií. Ať už jde o cenné papíry existující v papírové podobě, anebo o akcie zaknihované, tedy uschované pouze v elektronické podobě. O povaze papírových dokumentů není pochyb, ty mají vždy tendenci někam „se zatoulat“. Týká se to zejména akcií vydaných v 90. letech v rámci kuponové privatizace.
 
ZAMRZLÉ AKCIE
 
„Občané, kteří se do ní zapojili, mohou být dodnes vlastníky různých zapomenutých akcií. Ty možná mezitím hodnotu i zvýšily, ale patrně více bude případů, kdy došlo k zániku podniku, který akcie vydal. V takovém případě bude nález zřejmě bezcenný, ale pokus stojí za to,“ říká Jiří Pech ze společnosti Broker Trust.
Zjistit, zda člověk vlastní akcie v zaknihované podobě, lze poměrně snadno i na internetu. Na stránce Centrálního depozitáře cenných papírů stačí zadat rodné číslo a tazatel záhy zjistí pravdu. Stejně tak se dá ověřit, zda v evidenci neexistuje účet zemřelého příbuzného, jehož akcie byly v rámci dědického řízení jednoduše opomenuty.
S dědictvím souvisí i další možnost, jak se příbuzní mohou nevědomky připravit o peníze. Jedná se o situace, kdy si nebožtík sjednal životní nebo jiné pojištění, a k plnění nedošlo.
Může jít například o pojištění pobytu v nemocnici.
Plnění přechází na dědice, avšak pojišťovny je automaticky nekontaktují, musí se ozvat sami. Příbuzní o nároku někdy nevědí, anebo mají problémy se samotným nalezením smlouvy. Je proto dobré vědět, že v takových případech pomůže například notář.
Mezi další poměrně běžné případy, kdy lidé nechávají peníze ležet ladem, patří nevyzvednuté poštovní poukázky. Roční ztráta dosahuje každým rokem více než dvacet milionů korun.
Čtyři a půl tisíce lidí si nevyzvedlo ani peníze, na které měly nárok ze zrušeného druhého pilíře důchodového systému. Termín vypršel loni v září. O finance však nepřišli, automaticky byly odeslány na příslušný finanční úřad, kde o ně lze žádat dodatečně.
 
***
 
Jak postupovat, když chcete mít jistotuak postupovat, když chcete mít jistotu
 
Akcie - Na adrese http://www.cdcp.cz (centrální depozitář cenných papírů) zadejte rodné číslo a záhy zjistíte skutečnost. Podrobnější výpis pak získáte přes obchodníka, který je tzv. účastníkem depozitáře, nebo za 500 korun přímo v depozitáři.
 
Nemovitosti - Vlastníka nezná v současnosti asi 88 000 pozemků a 3800 staveb. Myslíte si, že některá může patřit vám? seznam najdete na adrese http://www.uzsvm.cz (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových). Po 31. 12. 2023 majetek propadne státu.
 
Pojištění - Pokud tušíte, že váš zesnulý příbuzný měl pojistnou smlouvu, ale doklad nenacházíte, oslovte notáře. Pravděpodobně by se mohlo jednat o životní pojištění, ale ve vlastním zájmu neztrácejte ze zřetele ani jiné pojistné smlouvy.
 
Důchodové spoření - Termín pro vyzvednutí vkladů ze zrušeného druhého pilíře vypršel loni v září. Zájem neprojevilo čtyři a půl tisíce občanů. Patříte-li mezi ně, nevěšte hlavu, o peníze nepřijdete. jsou uloženy na místně příslušném finančním úřadě.