Sobota, 18. ledna 2020

Z činnosti Územního pracoviště Hradec Králové

ÚZSVM prodal spoluvlastnický podíl pozemku u Sečské přehrady

17.01.2020
ÚZSVM prodal spoluvlastnický podíl pozemku u Sečské přehrady
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pardubicích prodal přímým prodejem spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 k pozemku o celkové výměře 92 m2 v katastrálním území Proseč u Seče za kupní cenu 10 200 Kč do vlastnictví majitelů zbylých 2/3 pozemku.

ÚZSVM v Trutnově převedl Puncovnímu úřadu dvacet šperků

17.01.2020
ÚZSVM v Trutnově převedl Puncovnímu úřadu dvacet šperků
Trutnovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových zdarma převedlo Puncovnímu úřadu celkem 20 předmětů z drahých kovů. Jednalo se o prsteny a náušnice z bílého a žlutého kovu, řetízek, mince, náramky, přívěsky a manžetový knoflík.

Chrudim získala zdarma pozemek v městském parku

17.01.2020
Chrudim získala zdarma pozemek v městském parku
Pardubické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převedlo zdarma městu Chrudim pozemek o celkové výměře 1 440 m2. Pozemek tvoří pás zeleně podél městského parku, je zatravněný, porostlý okrasnými dřevinami a jako součást městského parku je veřejně přístupný.

Janské Lázně získaly pozemek pod parkovištěm u dětské léčebny Vesna

16.01.2020
Janské Lázně získaly pozemek pod parkovištěm u dětské léčebny Vesna
Trutnovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových předalo Státním léčebným lázním Janské Lázně pozemek o výměře 858 m2, na němž se nachází parkoviště s asfaltovým povrchem u proslulé dětské léčebny Vesna.

ÚZSVM převedl pro oběti trestných činů finanční částku ve výši 2 993 462 Kč

16.01.2020
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Hradci Králové získal finanční prostředky ve výši 2 993 462 Kč na základě rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové. Tyto prostředky byly zajištěny v průběhu trestního řízení vedeného pro daňovou trestnou činnost.

U Albrechtic nad Orlicí byla zaměstnanci ÚZSVM zlikvidována černá skládka

16.01.2020
U Albrechtic nad Orlicí byla zaměstnanci ÚZSVM zlikvidována černá skládka
Zaměstnanci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Rychnově nad Kněžnou zlikvidovali černou skládku. Černá skládka se nacházela na pozemku, který patří do majetku ÚZSVM.

Plynový revolver tureckého výrobce připadl státu

16.01.2020
Plynový revolver tureckého výrobce připadl státu
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Rychnově nad Kněžnou převzal plynový revolver, který propadl státu.

ÚZSVM prodal Ford Fiesta prostřednictvím elektronického aukčního systému

15.01.2020
ÚZSVM prodal Ford Fiesta prostřednictvím elektronického aukčního systému
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Trutnově prodalo výběrovým řízením formou elektronického aukčního systému osobní automobil zn. Ford Fiesta.

Státní pozemkový úřad získal od ÚZSVM pozemky na Semilsku a Havlíčkobrodsku

15.01.2020
Státní pozemkový úřad získal od ÚZSVM pozemky na Semilsku a Havlíčkobrodsku
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech převedl Státnímu pozemkovému úřadu spoluvlastnické podíly ve výši jedné poloviny ke třem pozemkům na Semilsku.

ÚZSVM našel pro svou budovu v Náchodě efektivní využití

15.01.2020
ÚZSVM našel pro svou budovu v Náchodě efektivní využití
Náchodské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převzalo v roce 2017 od Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem budovu v Náchodě v ulici Krámská.

Státní podnik Povodí Moravy získal od ÚZSVM ve Svitavách pozemek Šibeničního potoka

14.01.2020
Státní podnik Povodí Moravy získal od ÚZSVM ve Svitavách pozemek Šibeničního potoka
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Svitavách převedl Povodí Moravy pozemek, na kterém se nachází Šibeniční potok v katastrálním území Polička.

ÚZSVM v Jičíně prodal podíl k pozemku v Sobotce za 80 000 Kč

14.01.2020
ÚZSVM v Jičíně prodal podíl k pozemku v Sobotce za 80 000 Kč
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jičíně, prodalo do vlastnictví města Sobotka spoluvlastnický podíl o velikosti 5/6 k pozemku o výměře 6 256 m2.

Věci místního rodáka obohatí sbírky Muzea Náchodska

14.01.2020
Věci místního rodáka obohatí sbírky Muzea Náchodska
Náchodskému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových připadlo na základě usnesení okresního soudu rozsáhlé dědictví po muži z Náchoda, který zemřel bez dědiců.

ÚZSVM v Pardubicích převedl zdarma pozemek do vlastnictví obce Čepí

13.01.2020
ÚZSVM v Pardubicích převedl zdarma pozemek do vlastnictví obce Čepí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pardubicích převedl zdarma po prověření nabývacích titulů a ověření vlastnického práva státu obci Čepí pozemek v katastrálním území Čepí.

ÚZSVM v Hradci Králové prodal pozemky v areálu sportoviště městu Nový Bydžov

13.01.2020
ÚZSVM v Hradci Králové prodal pozemky v areálu sportoviště městu Nový Bydžov
Královéhradecké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo pět pozemků o celkové výměře 232 m2 městu Nový Bydžov. Jedná se o pozemky v areálu sportoviště.

ÚZSVM převzal pozemky po zaniklém státním podniku

13.01.2020
ÚZSVM převzal pozemky po zaniklém státním podniku
Na svitavské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se v souvislosti s řešením pozemkových úprav v obci Koruna obrátil Státní pozemkový úřad s žádostí o prošetření tří pozemků s nedostatečně identifikovanými vlastníky.

ÚZSVM v Náchodě předal v říjnu 2019 SPÚ 1,5 hektaru zemědělské půdy

13.01.2020
ÚZSVM v Náchodě předal v říjnu 2019 SPÚ 1,5 hektaru zemědělské půdy
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) dlouhodobě spolupracuje se Státním pozemkovým úřadem (SPÚ). Tato spolupráce napomáhá snadnějšímu převodu pozemků ve vlastnictví státu a jejich efektivnímu využívání. V říjnu 2019 převedl ÚZSVM Náchod na SPÚ v Hradci Králové 18 pozemků o celkové výměře 15 778 m2 v různých katastrálních územích ve své působnosti.

ÚZSVM převzal v Jilemnici patnáct pozemků od ŘSD

10.01.2020
ÚZSVM převzal v Jilemnici patnáct pozemků od ŘSD
Semilské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převzalo od Ředitelství silnic a dálnic ČR patnáct pozemků o celkové výměře 1 952 m², které se nacházejí v okrajové části města Jilemnice v okolí silnice vedoucí do Hrabačova.

ÚZSVM v Jičíně připadly pozemky i talisman po zemřelém bez dědiců

10.01.2020
ÚZSVM v Jičíně připadly pozemky i talisman po zemřelém bez dědiců
Podíl o velikosti 1/6 ke třem pozemkům v k.ú. Nová Paka a osobní věci v nemocnici, peněženka, kartička VZP a přívěsek z bílého kovu (talisman) připadly pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jičíně.

Právní zástupce ÚZSVM přispěl k vytvoření relevantní judikatury do budoucna

10.01.2020
Právní zástupce Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hradci Králové přispěl k vytvoření relevantní judikatury do budoucna.