Pátek, 13. prosince 2019

Z činnosti Územního pracoviště Hradec Králové

ÚZSVM zpřístupnil kostel sv. Rodiny pro účastníky letošní Noci kostelů

10.07.2019
ÚZSVM zpřístupnil kostel sv. Rodiny pro účastníky letošní Noci kostelů
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Havlíčkově Brodě se letos podílelo na kulturní akci Noc kostelů a zajistilo otevření kostela svaté Rodiny.

Povodí Labe získalo na Chrudimsku 4,5 hektaru pozemků

09.07.2019
Povodí Labe získalo na Chrudimsku 4,5 hektaru pozemků
Pardubické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převedlo státnímu podniku Povodí Labe dva pozemky o celkové výměře 4 514 m2, které se nacházejí v katastrálním území Běstvina.

Daneček a Jerry našli novou majitelku

09.07.2019
Daneček a Jerry našli novou majitelku
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Rychnově nad Kněžnou se v krátké době podařilo zajistit nový domov dalším dvěma pejskům – Danečkovi a Jerrymu, kteří v únoru 2019 připadli státu na základě rozhodnutí Městského úřadu Česká Třebová kvůli týrání.

ÚZSVM převedl obci pozemek u mateřské školy v Řetové

09.07.2019
ÚZSVM převedl obci pozemek u mateřské školy v Řetové
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ústí nad Orlicí převedl pozemek s trvalými porosty nacházející se v oploceném areálu zahrady mateřské školy. Obec Řetová v minulosti nechala zpracovat zahradním architektem projekt na revitalizaci zahrady a umístila na pozemek herní prvky i novou zeleň.

ÚZSVM v Hradci Králové prodal spoluvlastnický podíl k pozemku ve Smržově

08.07.2019
ÚZSVM v Hradci Králové prodal spoluvlastnický podíl k pozemku ve Smržově
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hradci Králové prodal podíl o velikosti 2/9 pozemku v obci Smržov.

ÚZSVM prodal pozemky u pivnice v Hrochově Týnci

08.07.2019
ÚZSVM prodal pozemky u pivnice v Hrochově Týnci
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pardubicích prodal napřímo dva pozemky v Hrochově Týnci o celkové výměře 276 m2. Tyto pozemky tvoří nezbytný přístup a manipulační plochu k víceúčelové budově, v níž se nachází místní pivnice.

Semilský ÚZSVM prezentoval svou činnost na setkání orgánů veřejné správy

08.07.2019
Semilský ÚZSVM prezentoval svou činnost na setkání orgánů veřejné správy
Ředitelka semilského pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se na základě pozvání starostky města zúčastnila setkání vedoucích orgánů veřejné správy sídlících v Semilech.

ÚZSVM převzal stavbu jezu v Jaroměři

04.07.2019
ÚZSVM převzal stavbu jezu v Jaroměři
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Náchodě ohlásil do své příslušnosti hradlový jez postavený na řece Úpě, která protéká městem Jaroměř.

ÚZSVM hledá nové majitele pro třiadvacet psů

04.07.2019
ÚZSVM hledá nové majitele pro třiadvacet psů
Třiadvacet psů nabízí k odběru zdarma regionální pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Svitavách. Původní majitelé chovali zvířata v nevyhovujících podmínkách, a proto jim byla odebrána.

ÚZSVM zlikvidoval padělaná vysvědčení

04.07.2019
ÚZSVM zlikvidoval padělaná vysvědčení
Trutnovskému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových připadlo na základě trestního příkazu Okresního soudu v Trutnově falešné vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list v oboru strojní mechanik na Střední průmyslové škole dopravní a.s. v Praze a dvě kopie těchto dokumentů.

ÚZSVM předal Povodí Labe pozemky v zátopě přehrady Les Království

03.07.2019
ÚZSVM předal Povodí Labe pozemky v zátopě přehrady Les Království
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Trutnově předal státnímu podniku Povodí Labe sedm pozemků v katastrálním území Debrné u Mostku.

ÚZSVM dohledal neznámého vlastníka pozemku v Dobříkově

03.07.2019
ÚZSVM dohledal neznámého vlastníka pozemku v Dobříkově
Ústeckoorlickému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se podařilo dohledat majitele poloviny zemědělského pozemku v Dobříkově, která byla v katastru nemovitostí zapsána na nedostatečně identifikovaného vlastníka. Druhou část pozemku vlastní ÚZSVM.

ÚZSVM převzal od Generálního finančního ředitelství nepotřebnou garáž ve Dvoře Králové nad Labem

02.07.2019
ÚZSVM převzal od Generálního finančního ředitelství nepotřebnou garáž ve Dvoře Králové nad Labem
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Trutnově převzal od Generálního finančního ředitelství nepotřebnou stavební parcelu o výměře 17 m2, na níž stojí garáž. Nemovitosti se nacházejí v centru města Dvůr Králové nad Labem, v místní části zvané Zálabí, v zástavbě rodinných domů.

ÚZSVM prodal v Hradci Králové pozemek pod řadovou garáží

02.07.2019
ÚZSVM prodal v Hradci Králové pozemek pod řadovou garáží
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hradci Králové prodal pozemek o celkové výměře 18 m2 pod řadovou garáží v Hradci Králové v katastrálním území Slezské Předměstí za 37 000 Kč.

ÚZSVM v Jičíně předal ŘSD pozemky pod silnicí 1. třídy

02.07.2019
ÚZSVM v Jičíně předal ŘSD pozemky pod silnicí 1. třídy
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jičíně převedlo Ředitelství silnic a dálnic ČR dvě parcely v katastrálním území Popovice u Jičína.

ÚZSVM úspěšně prodal pozemek v Náchodě ve výběrovém řízení

02.07.2019
ÚZSVM úspěšně prodal pozemek v Náchodě ve výběrovém řízení
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Náchodě prodal ve výběrovém řízení za částku 100 000 Kč pozemek o výměře 977 m2 v katastrálním území Běloves, což je část města Náchod.

Náchodské pracoviště převzalo torzo nemovité kulturní památky

02.07.2019
Náchodské pracoviště převzalo torzo nemovité kulturní památky
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Náchodě převzalo od Národního památkového ústavu nemovitost v katastrálním území Náchod.

Havlíčkův Brod získal dva pozemky pod místními komunikacemi

01.07.2019
Havlíčkův Brod získal dva pozemky pod místními komunikacemi
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Havlíčkově převedl bezúplatně do vlastnictví města dva pozemky o celkové výměře 261 m2. Oba pozemky se nacházejí v zastavěné části města Havlíčkův Brod a jsou užívány širokou veřejností.

V převzaté administrativní budově v Náchodě proběhly první práce

01.07.2019
V převzaté administrativní budově v Náchodě proběhly první práce
Jedním z pilířů činnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových je správa administrativních budov a efektivní rozmístění organizačních složek státu v nich. V tomto duchu převzal ÚZSVM v Náchodě od města budovu Palachova 1303.

ÚZSVM v Semilech zlikvidoval zlodějovo náčiní

28.06.2019
ÚZSVM v Semilech zlikvidoval zlodějovo náčiní
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech převzalo od Policie České republiky kleště, stavitelné klíče, páčidla, batoh a rukavice. Všechny předměty byly použity ke spáchání trestných činů a propadly podle trestního zákoníku státu zastoupenému ÚZSVM, který zajistil fyzickou likvidaci.