Neděle, 15. prosince 2019

Z činnosti Územního pracoviště Hradec Králové

ÚZSVM úspěšně prodal pozemek v Náchodě ve výběrovém řízení

02.07.2019
ÚZSVM úspěšně prodal pozemek v Náchodě ve výběrovém řízení
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Náchodě prodal ve výběrovém řízení za částku 100 000 Kč pozemek o výměře 977 m2 v katastrálním území Běloves, což je část města Náchod.

Náchodské pracoviště převzalo torzo nemovité kulturní památky

02.07.2019
Náchodské pracoviště převzalo torzo nemovité kulturní památky
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Náchodě převzalo od Národního památkového ústavu nemovitost v katastrálním území Náchod.

Havlíčkův Brod získal dva pozemky pod místními komunikacemi

01.07.2019
Havlíčkův Brod získal dva pozemky pod místními komunikacemi
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Havlíčkově převedl bezúplatně do vlastnictví města dva pozemky o celkové výměře 261 m2. Oba pozemky se nacházejí v zastavěné části města Havlíčkův Brod a jsou užívány širokou veřejností.

V převzaté administrativní budově v Náchodě proběhly první práce

01.07.2019
V převzaté administrativní budově v Náchodě proběhly první práce
Jedním z pilířů činnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových je správa administrativních budov a efektivní rozmístění organizačních složek státu v nich. V tomto duchu převzal ÚZSVM v Náchodě od města budovu Palachova 1303.

ÚZSVM v Semilech zlikvidoval zlodějovo náčiní

28.06.2019
ÚZSVM v Semilech zlikvidoval zlodějovo náčiní
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech převzalo od Policie České republiky kleště, stavitelné klíče, páčidla, batoh a rukavice. Všechny předměty byly použity ke spáchání trestných činů a propadly podle trestního zákoníku státu zastoupenému ÚZSVM, který zajistil fyzickou likvidaci.

Majitelka chalupy získala od ÚZSVM podíl na přístupovém pozemku

28.06.2019
Majitelka chalupy získala od ÚZSVM podíl na přístupovém pozemku
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Jičíně prodalo ve výběrovém řízení spoluvlastnický podíl k pozemku za 7 000 Kč.

ÚZSVM prodal zbývající pozemky v harrachovském autokempu

28.06.2019
ÚZSVM prodal zbývající pozemky v harrachovském autokempu
Semilské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech prodalo zbývající tři pozemky, které se nacházejí v areálu autokempu v Harrachově, za 158 220 korun. ÚZSVM získal v tomto areálu celkem šest pozemků po zrušeném okresním úřadu.

ÚZSVM v Jičíně prodal pozemky pod garážemi a bytovým domem majitelům staveb

27.06.2019
ÚZSVM v Jičíně prodal pozemky pod garážemi a bytovým domem majitelům staveb
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Jičíně prodalo dva pozemky o celkové výměře 41 m2 v obci Železnice za cenu 16 100 Kč a pozemek pod bytovým domem jeho majitelům za 160 600 Kč.

ÚZSVM dokončil projekt hospodárnějšího využití administrativních budov v Havlíčkově Brodě

27.06.2019
ÚZSVM dokončil projekt hospodárnějšího využití administrativních budov v Havlíčkově Brodě
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových před čtyřmi lety rozhodl a následně zpracoval záměr na hospodárnější rozmístění složek státu, jehož cílem bylo dosáhnout snížení počtu stávajících objektů a také finančních prostředků na jejich provoz a údržbu.

ÚZSVM prodal pozemek ve Starém Plese za 535 tisíc korun

27.06.2019
ÚZSVM prodal pozemek ve Starém Plese za 535 tisíc korun
Náchodské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Náchod prodalo přímým prodejem pozemkovou parcelu o výměře 1261 m2 v katastrálním území Starý Ples v obci Jaroměř za částku 535 000 Kč.

ÚZSVM nabývá majetek z trestního řízení, kdy bylo soudem rozhodnuto o jeho propadnutí

27.06.2019
ÚZSVM nabývá majetek z trestního řízení, kdy bylo soudem rozhodnuto o jeho propadnutí
ÚZSVM v Hradci Králové získal na základě soudního rozhodnutí zajištěná osobní motorová vozidla, která byla v minulosti zajištěna v souvislosti s majetkovou trestnou činností a ÚZSVM byl pověřen jejich správou.

Zaloňov získal pozemek pod místní komunikací

26.06.2019
Zaloňov získal pozemek pod místní komunikací
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Náchodě převedl pozemek v katastrálním území Vestec u Jaroměře do vlastnictví obce Zaloňov. Na pozemku, který má výměru 415 m2, se nachází těleso místní komunikace ve vlastnictví obce.

ÚZSVM převzal majetek od Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod

26.06.2019
ÚZSVM převzal majetek od Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Havlíčkově Brodě převzal nepotřebný majetek od Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod.

ÚZSVM převedl bezúplatně Správě a údržbě silnic Pardubického kraje sedm pozemků

26.06.2019
ÚZSVM převedl bezúplatně Správě a údržbě silnic Pardubického kraje sedm pozemků
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pardubicích, převedl bezúplatně do práva hospodařit Správy a údržby silnic Pardubického kraje sedm pozemků o celkové výměře 263 m2 v katastrálním území Spačice v obci Běstvina na Třemošnicku. Účetní hodnota pozemků je 15 264 Kč.

ÚZSVM převedl v Ústí nad Orlicí pozemky získané od ŘSD

26.06.2019
ÚZSVM převedl v Ústí nad Orlicí pozemky získané od ŘSD
Ústeckoorlické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převzalo od Ředitelství silnic a dálnic ČR čtyři pozemky v katastrálním území Oldřichovice. ŘSD společně s těmito pozemky předalo ÚZSVM také žádost fyzické osoby o jejich koupi za účelem výstavby rodinného domu.

Cennosti z odúmrti byly předány Puncovnímu úřadu

25.06.2019
Cennosti z odúmrti byly předány Puncovnímu úřadu
Semilské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových předalo Puncovnímu úřadu majetek v hodnotě sedm tisíc korun.

ÚZSVM prodal starší dům s pozemky v Nové Vsi u Chotěboře

25.06.2019
ÚZSVM prodal starší dům s pozemky v Nové Vsi u Chotěboře
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Havlíčkově Brodě prodal ve výběrovém řízení s aukcí dva pozemky a dům v katastrálním území Nová Ves u Chotěboře za celkovou kupní cenu 330 000 Kč.

ÚZSVM v Hradci Králové prodal chatku v oblasti Osada Kováků

25.06.2019
ÚZSVM v Hradci Králové prodal chatku v oblasti Osada Kováků
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hradci Králové se podařilo prodat chatku včetně součástí a příslušenství v obci Běleč nad Orlicí. Tuto nemovitost stát nabyl v rámci dědického řízení jako tzv. odúmrť.

ÚZSVM převzal kryt civilní obrany v Náchodě

25.06.2019
ÚZSVM převzal kryt civilní obrany v Náchodě
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Náchodě převzalo od Ministerstva spravedlnosti kryt civilní obrany v obci Náchod.

Úmrtím věřitele exekuční řízení nekončí

25.06.2019
Na základě dědického usnesení Okresního soudu v Trutnově připadl České republice zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hradci Králové majetek zemřelého ve věku 71 let. Všichni zákonní dědici dědictví odmítli.