Pondělí, 9. prosince 2019

Z činnosti Územního pracoviště Hradec Králové

ÚZSVM ve Svitavách prodal v elektronické aukci dřevo z vyvrácených stromů

31.10.2019
ÚZSVM ve Svitavách prodal v elektronické aukci dřevo z vyvrácených stromů
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Svitavách prodal v elektronické aukci dřevo z vyvrácených stromů.

Domov pro seniory ve Sloupnici získal od ÚZSVM ve Svitavách šest pozemků

30.10.2019
Domov pro seniory ve Sloupnici získal od ÚZSVM ve Svitavách šest pozemků
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Svitavách bezúplatně převedl Domovu pro seniory Sloupnice celkem šest pozemků v účetní hodnotě 10 720 korun, které jsou součástí areálu domova. Jednalo se o pozemky pod příjezdovými cestami, chodníky a skleníkem.

Ústí nad Orlicí získalo pozemek pro vybudování chodníku

29.10.2019
Ústí nad Orlicí získalo pozemek pro vybudování chodníku
Ústeckoorlické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zdarma převedlo pozemek o výměře 72 m2, který se nachází v Ústí nad Orlicí, do vlastnictví města.

Díky ÚZSVM v Pardubicích využili hasiči k výcviku automobil z odúmrtě

29.10.2019
Díky ÚZSVM v Pardubicích využili hasiči k výcviku automobil z odúmrtě
Na základě memoranda o spolupráci uzavřeného mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR byla Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje provedena likvidace osobního automobilu zn. Opel Astra.

ÚZSVM v Pardubicích prodal půl domu se zahradou z dědictví v obci Hluboká

25.10.2019
ÚZSVM v Pardubicích prodal půl domu se zahradou z dědictví v obci Hluboká
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pardubicích prodalo poloviční podíl rodinného domu se zahradou v obci Hluboká.

ÚZSVM v Jičíně převedl pozemky Královéhradeckému kraji

25.10.2019
ÚZSVM v Jičíně převedl pozemky Královéhradeckému kraji
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jičíně převedlo bezúplatně Královéhradeckému kraji tři pozemkové parcely v katastrálním území Střevač a katastrálním území Bílsko u Hořic.

ÚZSVM prodal tři pozemky na Ledečsku

21.10.2019
ÚZSVM prodal tři pozemky na Ledečsku
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Havlíčkově Brodě prodal společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod dva pozemky v katastrálním území Souboř za kupní cenu ve výši 53 000 Kč.

ÚZSVM v Pardubicích vyřešil po prošetření složitých nabývacích titulů pozemek z Mapy majetku státu

21.10.2019
ÚZSVM v Pardubicích vyřešil po prošetření složitých nabývacích titulů pozemek z Mapy majetku státu
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pardubicích převedl pozemek v obci Břehy o výměře 1844 m2 a účetní hodnotě 65 720 Kč, který se nachází pod neupraveným bezejmenným vodním tokem, státnímu podniku Lesy České republiky.

ÚZSVM v Náchodě úspěšně prodal v elektronické aukci batoh

18.10.2019
ÚZSVM v Náchodě úspěšně prodal v elektronické aukci batoh
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Náchodě získal na základě rozhodnutí komise pro projednávání přestupků v Náchodě sportovní batoh značky Doldy, který byl zabrán neznámému vlastníkovi.

ÚZSVM prodal pozemek v ochranném pásmu Krkonošského národního parku

18.10.2019
ÚZSVM prodal pozemek v ochranném pásmu Krkonošského národního parku
Trutnovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo na území městyse Mladé Buky pozemek o výměře 312 m2 za 35 000 Kč.

ÚZSVM v Ústí nad Orlicí zajistil nový domov pro týraného psa Gaze

17.10.2019
ÚZSVM v Ústí nad Orlicí zajistil nový domov pro týraného psa Gaze
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ústí nad Orlicí úspěšně pokračuje v hledání nových majitelů pro týrané psy. Dalším ze šťastných pejsků, kteří nalezli nový domov je kříženec černé barvy jménem Gaz.

ÚZSVM prodal v elektronické aukci kapesní zavírací nůž

17.10.2019
ÚZSVM prodal v elektronické aukci kapesní zavírací nůž
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Náchodě získal na základě usnesení Okresního soudu v Náchodě kapesní zavírací nůž pocházející z trestné činnosti.

ÚZSVM v Jičíně uzavřel s Povodím Labe smlouvu o předání pozemků

16.10.2019
ÚZSVM v Jičíně uzavřel s Povodím Labe smlouvu o předání pozemků
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jičíně uzavřel se státním podnikem Povodí Labe smlouvu o bezplatném převodu osmi pozemků na Jičínsku.

Lesy ČR získaly na Svitavsku 47 pozemků

16.10.2019
Lesy ČR získaly na Svitavsku 47 pozemků
Svitavské pracoviště převedlo státnímu podniku Lesy České republiky 47 pozemků o celkové výměře 969 723 m² a účetní hodnotě 19 155 736 Kč.

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje získalo automobil zabavený v trestním řízení

16.10.2019
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje získalo automobil zabavený v trestním řízení
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hradci Králové předal osobní automobil značky BMW Krajskému ředitelství policie Královéhradeckého kraje.

ÚZSVM ve Svitavách prodal pozemky pod bývalým mlýnským náhonem

15.10.2019
ÚZSVM ve Svitavách prodal pozemky pod bývalým mlýnským náhonem
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Svitavách prodalo v obci Bystré pozemky o celkové výměře 238 m² za celkem 13 000 Kč.

ÚZSVM prodal dva pozemky v Dašicích za 75 tisíc korun

14.10.2019
ÚZSVM prodal dva pozemky v Dašicích za 75 tisíc korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pardubicích prodal ve výběrovém řízení s aukcí dva pozemky o celkové výměře 466 m2 v katastrálním území Dašice za 75 tisíc korun.

ÚZSVM ve Svitavách připadly akcie z pozůstalosti

14.10.2019
Okresní soud ve Svitavách rozhodl ve věci likvidace pozůstalosti, že státu zastoupenému Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových připadne 12 kusů akcií společnosti TOS SVITAVY a.s., která se zabývá výrobou dřevoobráběcích strojů.

ÚZSVM vyřešil duplicitní zápis vlastnictví u pozemků vedených na zaniklý národní výbor

14.10.2019
ÚZSVM vyřešil duplicitní zápis vlastnictví u pozemků vedených na zaniklý národní výbor
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Trutnově došetřil nabývací tituly ke třem pozemkům v katastrálním území Lampertice, které byly v katastru nemovitostí zapsány v duplicitním zápisu vlastnictví, a to jak ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro již neexistující Místní národní výbor Bernartice, tak ve vlastnictví fyzických osob.

ÚZSVM v Náchodě se podařilo prodat kulturní památku v Josefově u Jaroměře

14.10.2019
ÚZSVM v Náchodě se podařilo prodat kulturní památku v Josefově u Jaroměře
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Náchodě, prodal v katastrálním území Josefov u Jaroměře dva pozemky a dvě stavby.